Entra er en av Norges ledende eiendomsselskaper og har en målsetting om å redusere eiendomsbransjens miljøbelastning. Entra stiller miljøkrav til sine leietakere via en Grønn fordeleavtale hvor bl.a. kildesortering og håndtering av avfall står høyt i fokus rundt den daglige drift. Gode avfallsløsninger bidrar til både reduserte kostnader og  miljøbelastninger.

Entra har utarbeidet et fargesystem på de forskjellige avfallstypene. Et system som går igjen gjennom hele bygget helt fra kontorlokalet, renholdspersonalet og til avfallsrommet. I avfallsrommet samles avfallet før det bearbeides videre enten via emballasjepresser eller komprimatorer.

Grønt er fargen for matavfall og som vi ser på bilde benyttes en avfallkjøler med to kammer i avfallsrommet. Den holder matavfallet kjølig slik at det kan oppbevares lenger i avfallsrommet. Til kjøleren benyttes standard 2-hjuls plast avfallsbeholdere på 140/240 liter.