Fra matavfall til kompost på 18 timer. Vekt, volum og kostnadsreduksjon på inntil 93%.

Tre kjøkken i Den Norske Opera og Ballett er utstyrt med matavfallsanlegg som gir en vekt, volum og kostnadsreduksjon i matavfallshåndteringen på inntil 93%. I et bygg på mer enn 100×200 meter grunnflate sier det seg selv at det hadde blitt langt å gå med avfallstrallene. Hvert av kjøkkenene er utstyrt med en kvern hvor matavfallet tømmes. Denne kverner og transporterer matavfallet automatisk, via et lukket vakumsystem, til kjelleren. Her suges den finmalte massen inn i selve sentralenheten. Etter at fett og det meste av vannet er fjernet fra avfallet ved hjelp av en komprimeringsenhet, føres resten inn i bioreaktoren som gir varme som er gunstig for aerobe bakterier. Under disse forhold jobber bakteriefloraen optimalt og reduserer den opprinnelige mengde avfall med inntil 93% i vekt og volum Det eneste som er tilbake minner mer om tørr kaffegrut og er i prinsippet ren matjord, fullstendig uten sjenerende lukt.

Fettet som blir skilt ut går i egne beholdere som tømmes og transporteres bort av tankbil ca. en gang pr. måned.

Systemet er et lukket anlegg og tilfører ikke andre former for kjemikalier eller andre stoffer i prosessen. Vi får også et meget hyggelig miljøregnskap, tatt i betraktning reduksjon i avfall, transport og deponering.