Dagligvaregrossisten ASKO håndterer sitt avfall med AVOS kanalpresser.

https://youtu.be/SJr-Ppla6PQ

Aktører innen varehandel, både grossister og detaljister, har behov for å kunne håndtere sitt daglige avfall på et
effektivt og miljøvennlig vis. NorgesGruppen har utviklet et kildesorteringskonsept hvor bl.a. avfall som papp,
kartong og papir blir komprimert i butikkene for så å bli fraktet med varetransportbilen i retur til ASKO. Dette gir
bedre utnyttelse av kapasiteten på bilene og redusert utslipp av CO² ved transport.

Det er hovedsakelig modellene AVOS 1211/1410 som benyttes til å komprimere avfallet når de leveres ASKO.
Både valg av kanalpresse, innkasttrakter, transportbånd, ballbaner, løftevendere, styreskap og sikkerhetsløsninger
tilpasses etter behov og bygningsmasse i hvert enkelt tilfelle.

AVOS Kanalpresser har forskjellig type løsninger for uttransportering av de ferdigpressede ballene. Her vises
også en løsning med bane som transporterer ballene ut av bygget for videre transport med truck. Stor presskraft
gir større vekt på ballen og en “industriballstørrelse” gir høyere pris pr. tonn i videreforedlingen. For papp kan det
utgjøre et betydelig beløp pr. år.

De aller fleste kanalpressene har automatisk binding av den ferdigpressede ballen. Forhåndsprogrammerte
programmer for ulike typer og mengde avfall gir sikker drift.