Tydelig kommunikasjon med brukerne gir gode resultater for kildesorteringen.

Som en rød tråd gjennom hele ditt prosjekt!
På Handelshøyskolen BI i Nydalen Oslo har de tatt i bruk farger i sin kommunikasjon på kildesorteringen. Fargene går som en rødt tråd gjennom hele bygget, helt fra kildesorteringsstasjonene i kontor og undervisningslandskapet til komprimatorene i avfallsrommet.

Gul = flasker
Grønn = papir
Grå = restavfal
lBrun = matavfall

For ekstra sikkerhet rundt sensitiv informasjon er det installert en makuleringskvern på toppen av Flexo komprimatoren for papp og papir.