Transportabel miljøhenger til kildesortering på arrangementer.

Utviklet for "Tour of Scandinavia" - UCI WordTour-etapperitt, med de beste kvinnelige syklistene i verden.

Velkommen til vår innovative løsning for avfallshåndtering på arrangementer – den transportable miljøhengeren til kildesortering. Hengeren er utviklet i samarbeide med ledende aktører som BK Hengeren AS, Viken Fylkeskommune, GOP Norge AS, Viken Bobil AS og EnviroPac AS, har denne hengeren blitt skapt med formål om å optimalisere avfallshåndteringen på store arrangementer, med et spesielt fokus på miljøhensyn.

På mange arrangementer oppstår det utfordringer knyttet til avfallshåndtering, hvor volumet av avfall ofte overstiger kapasiteten til tilgjengelige beholdere. I tillegg kan det oppstå behov for å sortere avfallstyper som ikke er vanlig i den daglige avfallshåndteringen. Dette var bakgrunnen til at det ble satt i gang et pilotprosjekt til sykkel-arrangementet «Tour of Scandinaia», hvor  den transportable hengeren til kildesortering ble introdusert.

Tom Høsøien har holdt i trådene hos EnviroPac.

Hos EnviroPac er det vår servicemedarbeider Tom Høsøien som har vært involvert i prosjektet. Tom er kjent for sine mekaniske ferdigheter på maskiner og utsyr til avfallshåndtering. Dette ble plukket opp av BK hengeren, og på den måten ble vi involvert i prosjektet. Sammen med salg hos EnviroPac, har Tom funnet frem til avfallsbeholdere som passer inne i hengeren, hvor de aller vanligste avfallsfraksjonene som mat, rest, plast, pant, papp/papir er ivaretatt. I tillegg er det også plass for å sortere andre avfallsfraksjoner, litt avhengig av type arrangement. Under sykkelløp kan det for eksempel være aktuelt å kildesortere farlig avfall som spray- og lakkerings bokser, oljekanner, etc.

Henger med universelt design.

Hengeren er på hver langside utstyrt med fire ramper og innkast for kildesortering. I enden er det en større dør for enkel utrulling og tømming av 2- og 4-hjulsbeholdere, som er plassert i hengeren for kildesorteringen av avfallet. Når rampene på langsidene legges ned på bakken, blir de egnet for brukere med ulike behov, inkludert rullestolbrukere.

Hengeren bidrar til en effektiv avfallshåndtering.

Resultatet fra pilotprosjektet har vært positive. Hengeren har ikke bare bidratt til å effektivisere avfallshåndteringen på arrangementet, men den har også fungert som en visuell påminnelse om viktigheten av miljøbevissthet og kildesortering. Deltakere og publikum har vist stor interesse og engasjement for å delta i sorteringsprosessen.

Hengere til låns eller leie.

Samarbeidspartnere i prosjektet ser et stort potensial for anvendelse av den transportabel hengeren, ikke bare innenfor sportsarrangementer, men ved kulturarrangementer, byfestivaler og andre events. Den kan også være en verdifull ressurs for steder med ekstra behov for avfallshåndtering, for eksempel anløp for cruisebåter, marinaer og skianlegg.

Når det gjelder eierskapet til hengeren, ser vi for oss at arrangører av hyppige og store arrangementer kan ha nytte av å eie egen eller flere hengere. I tillegg kan private utleiefirma og private og kommunale renovasjonsselskaper vurdere å investere for utleie til arrangementer. Dette vil ikke bare bidra til å fremme kildesortering og miljøvennlige praksiser, men det vil også styrke arrangementets bærekraftsprofil.

Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon:

Send forespørsel

    Ved å huke av her samtykker du til å motta elektronisk kommunikasjon fra Enviropac
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.