Innbyttekampanje på gamle utslitte avfallskomprimatorer.

Vi har høyt omløp på brukte avfallskomprimatorer om dagen og trår til med en innbyttekampanje: Vi gir deg inntil kr 65 000,- eks. mva. for din gamle komprimator ved kjøp / leie av ny! Kampanjen varer til og med 30/6-24.

La oss ta en verdivurdering på din gamle avfallskomprimator, så gir vi deg et meget godt innbyttetilbud!

Hvorfor velge en ny og moderne avfallskomprimator.

Utviklingen av avfallskomprimatorer har vært betydelig de siste årene og spesielt innenfor effektivitet, fleksibilitet og bærekraftig miljø. Våre Avermann komprimatorer har fått redusert vekt med en sterkere konstruksjon som medfører mindre forbruk av drivstoff og utslipp av CO2. Modellene har høyrere tømmevekter og er utviklet ut i fra et modulsystem som tilpasses etter bruk, og som gir mer fleksibilitet. Digitaliseringen har også kommet for fullt, slik at om du har flere komprimatorer, kan de melde tilbake både på fyllingsgrad og serviceintervaller. Tilbehøret er også tilpasset forskjellige typer installasjoner til beste både for bruker og drift.

Offentlige og private bedrifter er pålagt å sortere flere avfallsfraksjoner.

Fra januar 2023 ble det nye forskrifter på kildesortering, som bl.a. medførte at både nærings- og offentlige bedrifter er pålagt å sortere ut flere avfallsfraksjoner. Bl.a. må både plast og matavfall kildesorteres ut fra restavfallet i tillegg til papp/papir. Der det tidligere var nok med en avfallskomprimator til restavfall, bør man nå vurdere komprimator/emballasjepresse i tillegg, avhengig av mengde og type avfall.

Vi reparerer og bringer din gamle komprimator videre i et gjenvinnings-/ombrukssystem.

Er din gamle komprimator så gammel og skrøpelig at den ikke lar seg reparere og fikse på innenfor et fornuftig budsjett, går hele komprimatoren, dvs. alt stålet, til gjenvinning. Kan den repareres, står vår serviceavdeling for reparasjonene og oppgraderingen, og den blir videresolgt eller leid ut. Vi har salg og service i hele Norge, så ikke nøle med å ta kontakt med oss om du har en eldre komprimator som er klar for et innbyttetilbud og en utskifting.

Du kan velge om du vil kjøpe eller leie en komprimator.

I tillegg til kjøp, tilbyr vi også leie av avfallskomprimator, som kan ha flere fordeler. Du reduserer kapitalbindingen og 100 % av leiebeløpet kan utgiftsføres i leieperioden. I tillegg blir det mer fleksibilitet og ingen avskaffelse av eldre utstyr, når den dagen kommer.

Uansett ditt behov, så står vi klare til å hjelpe deg. Alle våre selgere har god innsikt i bruktmarkedet på avfallskomprimatorer og kan sette en takst som gjenspeiler markedet. Vi kjøper komprimatoren du har i eie. Innbytteprisen kan deretter trekkes fra summen på en ny komprimator. Et annet alternativ er å bruke innbyttesummen som ett innskudd ved å leie en komprimator, om dette ønskes.

Innbyttekampanjen varer t.o.m. 30. juni 2024.

Ta kontakt med oss for en verdivurdering av din gamle komprimator. Vi har landsdekkende salg & service.