Bærekraftige løsninger på kildesortering til husholdningene

1. januar 2023 kom det nye forskrifter som stiller krav om at både plast og mat skal tas ut av restavfallet.

Forskriftene sier ingen ting om hvordan det skal sorteres, og det er opp til kommunene og IKS-selskapene å finne de beste løsningene, forteller Erlend Værdal som er salgs- og produktsjef for offentlig marked i EnviroPac.

Flere kommuner er allerede godt i gang med å dele ut enda en beholder til hver eneste husholdning til innsamling av matavfall. Vi har løsninger, kunnskap og bidrar gjerne med innspill i prosessen, fortsetter Værdal. Han forteller at jobben hans består like mye av å være rådgiver for kundene som å være selger.

Flere løsninger for kildesortering – egen spesialbeholder for matavfall.

Som en del av SULO Group, en ledende internasjonal produsent av 2- og 4-hjuls avfallsbeholdere i plast, tilbyr EnviroPac et bredt sortiment av produkter og løsninger for effektiv håndtering av kildesortering, blant annet Decem-konseptet, Vario-innsatser og spesialbeholder for matavfall. I sortimentet finnes også løsninger med «lokk-i-lokk! for innsamling av glass og metall.

Decem konseptet.

 

 

Decem er en løsning med to-delte beholdere som gjør at renovatøren kan samle inn flere fraksjoner med færre beholdere. Avfallsbeholdere med plass til to fraksjoner, sørger for at renovatøren kan tømme én fremfor to beholdere. Dermed bidrar Decem til effektivisering i form av tidsbesparelse, penger og mindre manuelt arbeid.  Systemet har dessuten fleksibilitet som kan tilpasses bruken. Det er for eks. mulig å sortere fire fraksjoner i to beholdere for den enkelte husholdnng. To-delte beholdere blir et plass- og kostnadsspørsmål, forteller salgs- og produktsjefen om Decem-konseptet som fungerer for renovasjonsbiler med to kamre. Les mer.

Vario innsatser.

Vario forvandler en standard 120/140-liters 2-hjuls avfallsbeholder til en beholder på 40, 60 eller 80 liter. Dette fleksible systemet egner seg godt for eksempel til innsamling av matavfall. Tømme prosessen er automatisert, ved at beholderen løftes opp og tømmes på bilen ved hjelp av KAM-løft på vanlig måte. Les mer.

Dessuten har SULO utviklet en spesialbeholder for matavfall  som reduserer luktproblemer. Matavfall er forbundet med stor utfordring i forhold til sortering. Den beholderen har ventilasjon og bunnrist, og kan brukes med papirposer og bioposer, forteller Værdal. Han mener denne spesialbeholderen bidrar til økt fokus på matavfall og gir høyere sorteringsgrad.

«Lock-i-lock» for innsamling av Glass & Metall.

Benyttes en avfallsbeholder med standard helt lokk til innsamling av glass og metall, ser vi ofte at beholderen benyttes til å laste noen helt annet enn glass og metall. Lokket har også lett for å blåse opp, og utøy og andre dyr kan finne veien til beholderen uten å komme ut igjen. Ved å ha et «lokk-i-lokk!, dvs. et innkast innfelt i det vanlige lokket med en egen ramme, vil vi oppnå både renere fraksjoner og lokket vil ikke kunne blåse opp. Det blir også helt tett i forhold til inntrenging av regnvann. Lokket er også funksjonelt. Åpent står lokket i 90º posisjon. Lokket kan leveres på både 2- og 4-hjuls beholdere. Les mer.

Lang levetid og bærekraftige avfallsbeholdere.

SULO produserer bærekraftige beholdere med god kvalitet. Lang levetid gir den beste ressursbruken, mener salgs- og produktsjefen som legger til at «skrotede beholdere» gis nytt liv: Vi henter tilbake brukte beholdere så plasten kan brukes på nytt. Fabrikkene har egne avtaler for å kjøpe tilbake utrangerte beholdere. Det er ikke uten grunn at EnviroPac foretrekker grå beholdere: Vi promoterer helst mørke grå beholdere, for de har den høyeste andelen resirkulert plast. I SULOs moderne fabrikk øker andelen resirkulert plast fra dag til dag. Målsetningen er at plasten i produksjonen skal være 100% resirkulert.

Når det gjelder lokk på avfallsbeholdere, følger de aller fleste kommunene og IKS-selskapene de nasjonale fargekodene, og spesielt nå som det innføres nye fraksjoner.

Oppsummert noen gode argumenter for at SULO avfallsbeholder er et godt valg når det kommer til miljø:

  • Opptil 100 % resirkulert materiale i beholderen – en banebrytende innsats for å redusere utslippet av CO2
  • Hjulene er produsert i resirkulert gummi fra gamle  bildekk
  • Utformingen gjør at beholderne kan stables enda flere i høyden, optimalisert for transporteffektivitet, noe som betyr flere beholdere pr. bil
  • Vi gir utagerende beholdere et nytt liv

Trygghet for renovasjonsselskapene.

EnviroPac har en rekke fordeler for renovasjonsselskapene som er ute etter gode løsninger til kildesortering av avfallsfraksjoner. Vi har et bredt produktsortiment, og organisasjon og kunnskap til å velge riktig løsning for kunden, mener Værdal. Han legger til at det ikke bare er produktene og løsningene som er avgjørende for valg av leverandør. At produktene har kort leveringstid, er også viktig for større og mindre leveranser. Vi har et veldig stort lager på Sofiemyr, der vi lagrer fullt sortiment av beholdere.

EnviroPac har en organisasjon som er stor nok til å håndtere store avtaler, med god bemanning og et godt apparat i ryggen. Vårt kundesenter leverer førsteklasses service og støtte gjennom hele prosjektet. og vi er SULO-fabrikkens forlengede arm i Norge, avslutter EnviroPacs salgs- og og produktsjef for offentlig marked. Det gir trygghet for kunden og forenkler implementeringen av løsningene.

Er du interessert i en nærmere prat med oss om SULO avfallsbeholdere til innsamling, både på husholdninger og i næringsbedrifter, ta kontakt med salgssjef Erlend Værdal. Du møter også Erlend på Avfallskonferansen på Hell, i regi av Avfallsforum Midt-Norge, 13-15 februar.