Introduserer «MOSE» – smart avfallsløsning for fremtiden.

Vi åpner døren til en revolusjonerende måte å håndtere avfallet på. Reduser daglig tømming av avfallsbeholderne til en gang pr. uke - eller enda sjeldnere!

Hvorfor velge MOSE?

Som forhandler av Røros Produkter har vi gleden av å presentere MOSE komprimator. MOSE-teknologien gir deg en mulighet til å optimalisere avfallshåndteringen på en bærekraftig måte. Du sparer tid, kostnader, utstyr og miljøet med beholdere som komprimerer avfall og gir beskjed når tømming er nødvendig.

70 % luft i avfallsbeholderne.

Ordinære avfallsbeholdere til restavfall, plast og papir kan inneholde opptil 70 % luft. Tester i samarbeid med utvalgte kunder viste at uten MOSE komprimator tømte aktørene avfallsbeholderne en gang pr. dag. Med MOSE  ble avfallsbeholderne tømt alt fra en gang pr. uke til hver 3. uke. Samtidig ble tilsyn og forbruk av poser/sekker redusert.

Nylonposer i stedet for plastposer.

Normalt benyttes det plastposer/sekker innvendig i beholderen. Plasten kan byttes ut med sekker og poser i nylon som har betydelig lenger levetid. Blir nylonsekkene tilsmusset, kan de også vaskes. Et fornuftig valg, miljøet tatt i betraktning.

Effektiv drift, minimalt med vedlikehold.

Mose er batteridrevet, og batteriet varer typisk en uke før det er nødvendig å lade. Batteriene er oppladbare 12V DC Li-Ion batterier. Med to medfølgende batterier, sikres det at avfallskomprimeringen aldri stopper. Sensorteknologien overvåker mengden avfall og aktiverer komprimering kun når det er påkrevd, noe som maksimerer batteriets levetid. Målte verdier rapporteres automatisk til en skytjeneste via WiFi eller 4G (opsjon). Via RP-Smart eller en webbasert løsning, kan man enkelt overvåke status for hver enkelt beholder. En ekstra temperatursensor kan bidra til å oppdage eventuelle branntilløp i beholderen.

Urbanus avfallsbeholdere i kombinasjon med MOSE – ypperlig på offentlige toaletter og i fellesarealer på sykehus, kjøpesenter, trafik-knutepunkter, mm.

Bildene  over viser MOSE komprimator installert i Urbanus 50 liter avfallsbeholder. Modellen føres i to versjoner. En for montering på vegg og en med sokkel for gulv. Farger og dekor kundetilpasses etter ønske. Eksempelvis så fylles avfallsbeholderne raskt opp med mykt papir på offentlige toaletter og sykehus. Når løst materiale komprimeres, reduseres det i færre hentinger, mindre transport og dermed reduserte transportkostnader som igjen medfører mindre utslipp av CO2. Tid er penger, og mindre tid blir brukt av personalet på avfallshåndteringen som gir mer tid til kjernevirksomheten. Her ser du hvordan MOSE komprimering foregår  i beholderen. Sensorteknologien er plassert helt til venstre i det utfellbare sekkestativet.

Fordeler:

  • Reduserte antall tømminger
  • Redusert unødvendig tilsyn
  • Redusert bruk av poser
  • Kan implementeres i flere av Røros sine avfallsbeholdere
  • Prisen vil du bli overrasket over – raskt nedbetalt!

Optimaliser avfallshåndteringen med MOSE – din nøkkel til effektivitet og miljøbevissthet. Du får full kontroll over avfallsbeholderne. Med avanserte sensorer overvåker MOSE fyllingsgraden og gir enkelt varsel til mobiltelefonen, nettbrettet eller PC’n. Ved å motta informasjon om fyllingsgrad på avfallsbeholderne, tømmes kun beholdere som har nådd grensen for tømming. Dette gir bedre effektivitet og færre tømminger. I tillegg er redusert forbruk av poser/sekker og mindre slitasje på beholderne, positivt for miljøregnskapet.

Stortingets valg, Aursunden avfallsbeholdere.

Over 70 beholdere er installert i Prinsensgate 26. Tidligere ble avfallsbeholderne tømt en gang pr. dag. Antall tømminger er nå redusert til en gang pr. uke. Dette er en tydelig bevis på MOSEs effektivitet og pålitelighet.

MOSE kan implementeres i flere avfallsbeholdere.

MOSE kan implementeres i flere avfallsbeholdere fra Røros i tillegg til Aursunden og Urbanus: Nobel, Knekk, Krapp og Konsis. MOSE tilpasser seg dine behov for en mer strømlinjeformet avfallshåndtering.

MOSE Urbanus og Aursunden komprimerende avfallsbeholdere er utstilt i vårt show-rom syd for Oslo.

Nå har nettopp 2 stk. komprimerende beholdere ankommet vårt show-rom på Trollåsen, dvs. Kolbotn, syd for Oslo. Du er hjertelig velkommen til å booke en uforpliktende avtale med oss, ta produktene i nærmere øyesyn og se på fordelene komprimerende avfallsbeholdere gir.

MOSE gir avfallshåndteringen et løft. Passer både i store og små prosjekter. Gevinsten vil være størst der det produseres betydelig mengder lettere avfall over større områder. Toalettrom, kjøpesenter, sykehus og offentlige transportknutepunkter er gode eksempler på steder der avfallsbeholderne må tømmes flere ganger i løpet av dagen. MOSE vil her kunne gi grunnlag for effektivisering og reduserte driftskostnader.

Er du interessert i ytterligere informasjon om MOSE, så ta kontakt med oss i dag for å starte reisen mot en smartere avfallshåndtering: