Ny oppdatert katalog på emballasjepresser

Bli bedre kjent med vårt omfattende sortiment på emballasjepresser, som du vil oppdage ikke bare er for papp og mykplast. Flere spesialløsninger for hardplast, restavfall, klær, bildekk, PET-flasker, blikk-og aluminiumsbokser, oljefat, glassknuser samt modeller for flerkammer for kildesortering av flere fraksjoner og effektiv drift.

Emballasjepresser gir mer lønnsomhet. Når materialet komprimeres på stedet, resulterer det i færre hentinger, mindre transport og dermed lavere transportkostnader og reduserte CO2 utslipp. Helt konkret kan en emballasjepresse redusere dine kostander til avfallshåndtering/transport med 30-70 %.

Emballasjepresser gir høyere produktivitet. Tid er penger. Mindre tid blir brukt av personalet på avfallshåndteringen som gir mer tid til kjernevirksomheten.

Ryddigere, triveligere og sikrere arbeidsmiljø. Bedre rutiner og håndtering av avfallet gir mer personsikkerhet arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.

Mer gulvplass er en russers. Å systematisere håndteringen med en komprimeringsløsning gir mer lagringsplass.

Mer gjenvinning. Resultatet av å sortere på stedet og komprimere løst materiale gir mer avfall til gjenvinning og gjenbruk.

Den nye teknologien. Digitale løsninger for veiing og nivåmåling for systematisering av data ved innsamling, gir gevinst både til bedrift og samfunn.

LAST NED VÅR OPPDATERTE KATALOG MED FLERE NYHETER HER:

Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon om emballasjepresser. En optimal løsning oppnås når et riktig pressevalg tilpasses til prosjektet.

 

Messepunkter: