AVOS Veiesystemer for avfallskomprimatorer

Reduserer mengden restavfall i kjøpesenter og næringsbygg med flere leietakere.

AVOS veiesystemer for mobile og stasjonære avfallskomprimatorer med identifikasjon, fakturer hver leietaker etter mengde avfall de produserer/kaster. Ved å knytte kostnadene direkte til avfallsmengden, gir systemet et økonomisk insitament for den enkelte til å redusere avfallsmengden og øke graden på kildesorteringen.

 

Fordeler med veiesystemet:

 

Nøyaktig fakturering.
Hver leietaker blir fakturert basert på den faktiske mengden avfall de genererer, og som gir mer rettferdig og nøyaktig kostnadsfordeling.

Incentiver for avfallsreduksjon og kildesortering.
Ved å knytte kostander direkte til mengden avfall, gir systemet et økonomisk insitament for leietakerne til å redusere avfallsmengden og øke kildesorteringen.

Nøyaktig miljøregnskap.
Systemet gir nøyaktig data om avfallsmengder og gjenvinning, noe som er viktig for å ha kontroll og kontinuitet på nøyaktige miljøregnskaper og rapportering.

Bærekraft og økonomi.
Med økende fokus på bærekraft i næringslivet, kan denne løsningen bidra til å påvise positive resultater innen avfallsreduksjonen og gjenvinning, noe som igjen kan ha positive effekter både for miljø og drift.

Tilpasning til nye målsettinger.
Veiesystemer har vært tilgjengelig i flere år og vi har installasjoner helt tilbake til 2011. Men, det er først nå, med en nasjonal høyrer målsetting til gjenvinning og den sirkulære økonomien, at løsningene blir mer relevante og etterspurte i markedet.

Hvilke avfallsfraksjoner er mest gunstige for veiesystemer.
Restavfallet bær være førsteprioritet, da dette for kunde er den avfallsfraksjonen som er forbundet med de høyeste kostnadene. Reduserte mengder avfall = reduserte kostander, og en større andel av avfallet vil bli kildesortert og gå til gjenvinning, gjenbruk og ombruk.

Veiesystemet føres i følgende løsninger for AVOS avfallskomprimatorer.

  • SWS4i integrert veiesystem for mobile og stasjonære komprimatorer
  • WSD-300 Integrert veiesystem for stasjonære komprimatorer
  • HKV-WS-M integrert løftevendersystem for mobile og stasjonære komprimatorer
  • Separate veiløsninger for mobile og stasjonære komprimatorer

Integrerte løsninger.

 

 

 

 

 

 

Praktisk bruk: Før man kaster avfallet identifiserer man seg med en RFID brikke. Ved noen av systemene er det også mulig med ID-avleser rett fra beholder.  Innkaståpningen åpner seg, avfallet legge i trommelen, døren lukkes og avfallet veies før det slippes ned i presskammeret på komprimatoren. Vekten blir registrert på bruker og informasjonen kan hentes ut gjennom fore eksempel rapporteringen fra Carrot systemet.

Løsningen vist til høyre på bildene over, er en separat løsning som kan demonteres og flyttes over til en annen komprimator.

Løftevendere med veiesystem for 2-/4-hjuls beholdere fra 120  – 1100 liter.

Løftevendere leveres med integrert løsning eller som en ekstern mobil enhet som kan kobles til eksisterende utstyr.

På integrert løftevender kan man identifisere seg på to måter, via RFID brikke eller med en ID-avleser rett fra beholder. På mobil enhet kun med RFID brikke. Operatøren kjører løftevenderen til veieposisjon, og vekten vises i displayet. Operatøren fortsetter til vippeposisjon er nådd og avfallet slippes ned i presskammeret på komprimatoren. Ved retur av beholder veies beholder på nytt, og netto vekt kan avleses manuelt dra displayet eller registreres digitalt via for eksempel Carrot systemet.

Last ned brosjyre på AVOS veiesystemer her:

 

Er du interessert i veiesystemer, så ta kontakt med oss.  Våre salgsrådgivere dekker hele landet og vi tar gjerne et uforpliktende møte/befaring med dere: