Det beste alternativet til nedgravde avfallsbeholdere

Nedgravde avfallscontainere har vært et svært populært produkt de siste 15 årene, og er førstevalget til mange borettslag og større boligfelt. Det er flere fordeler, men også noen ulemper. Det er kostbart, det må graves og krever godkjenning fra kommunen. SULO overflatecontainere, er et svært godt alternativ der nedgravde containere ikke er mulig.

Takket være populariteten til nedgravde containere har det vokst frem et nytt produktområde, nemlig bunntømte avfallscontainere. Etter at så mange har gått over til nedgravde systemer, har alle landets kommuner skaffet seg renovasjonsbiler med løftekrok som kan tømme bunntømte containere på en enkel, hygienisk og effektiv måte. Alle overflatecontainere fra SULO serien er bunntømte og kan tømmes av samme type biler. 

Enkel installasjon, rimelig og mer fleksibelt 

SULO sin serie bunntømte overflatecontainere har stort oppsamlingsvolum. De krever hverken nedgraving eller byggesøknad. Serien inneholder mange ulike varianter, og funksjonalitet er kombinert med estetikk og innovativt produksjonsmateriale. De forskjellige beholderne i serien har alle sine unike egenskaper hvor design og innkast er tilpasset den aktuelle avfallsfraksjonen. Containere for glass- og metall leveres med isolasjon for å minske støy. Alle beholderne kan leveres med ekstrautstyr som låsesystemer, elektroniske nivåmålere, adgangskontroll, mm.

Stilren avfallsløsning for borettslag og boligfelt

Det er fortsatt mange borettslag som bruker tradisjonelle miljøcontainere, avfallssjakter eller avfallsskur til avfallshåndtering. Dette fører til lukt, problemer med skadedyr og ser lite innbydende ut. I etablerte borettslag kan det være krevende å sette i gang et større prosjekt som nedgravde avfallscontainere krever, og da er bunntømte avfallscontainere et svært godt alternativ med mange fordeler. 

Færre hentepunkter gir lavere regninger

Mange store borettslag har mindre avfallsbeholdere spredt utover fellesområdene. Dette gir unødvendig høye renovasjonskostnader med ekstra gebyr og hyppige tømminger. 

Ved å velge beholdere med større oppsamlingsvolum og egne beholdere per avfallsfraksjon med tilpassede innkast, reduserer man både gebyrer og antall tømminger. Billigere og mer miljøvennlig.

Se alle produktene i SULO-serien her

God løsning for hytteavfall

Områder med hytter og fritidsboliger er også lovpålagt husholdningsrenovasjon, men det er et kjent problem at graden av sortering er svært lav i disse områdene. For det meste benyttes tradisjonelle containere uten mulighet for sortering, og man finner ofte malingsrester, gamle møbler og andre ting som ikke skal være der, både i og utenfor containerne. Ved å bytte ut den tradisjonelle containeren med overflatecontainere økes sorteringsgraden, og problemet med feilsortering reduseres betraktelig. 

Design som passer inn i alle miljøer

I Sulo’s serie er funksjonalitet kombinert med estetikk og innovasjon. Alle beholderne har sitt eget særpreg og det finnes noe for enhver smak. Mange av beholderne er futuristiske, «Azteca» har fått sitt design fra Aztekerriket, mens «Marti» er mer strømlinjeformet og puristisk.

Azteca

Azteca har et tydelig funksjonelt design, inspirert av eldgammel historie. Egner seg til glass eller pappemballasje, og kan leveres med ekstra lydisolering. Ekstra praktisk er det at Azteca-beholderne kan stables oppå hverandre for enkel frakt av flere beholdere, noe som gjør at den egner seg godt på festivaler, til utleie og på ulike arrangementer. Azteca føres universelt design.

Les mer og se produktblad for Azteca her

Citybulle 

Citybulle har et tidløst design, er plassbesparende og man kan velge mellom seks ulike innkast og har løsninger for universelt design. Man kan også velge mellom mange forskjellige farger på innkastet, eksempelvis farger fra den nasjonale merkeordningen. Kan leveres med ekstra store innkast for næring. 

Citybulle kan om ønskelig leveres i resirkulert plast, den ruster ikke og bulkes ikke. 

Les mer om Citybulle her

Marti – stålbeholderen med mulighet for reklameplass eller eget design

Marti-modellen er laget i et solid og puristisk design, og er produsert i stål. Stål minimerer brannfaren, noe som gjør at Marti er et svært godt valg i trehusbebyggelser og byområder. 

Marti har en forsterkning i bunnkarmen, og den er skålformet for oppsamling av eventuell væskeavrenning fra avfallet. Marti leveres i ulike størrelser, fra 1,5 til 5 m³. 

De rette flatene på beholderen lar kunden sette på ønsket dekor eller merkes med de nasjonale sorteringssymbolene. Den stramme formen gjør at den eksempelvis kan kles i trepanel eller man kan foliere hele beholderen og leie den ut som reklameplass. 

Optri – løsningen for urbane bymiljøer 

Optri ble spesialutviklet på oppdrag for Paris by, og er selveste «Rolls-Royce»-modellen i serien. Optri kan sees på som et byggesett hvor man kan kombinere mange ulike enheter i én stasjon. Man kan eksempelvis sette sammen avfallsbeholdere, benker og blomsterkasser slik at installasjonen glir inn i bybildet og blir både funksjonelt og pent. De ulike modulene festes på en metallskinne som også gir påkjørselsvern, og egner seg derfor godt gatelangs. Metallskinnen gjør det enkelt å frakte hele settet med krokbil, og det kan derfor også fungere godt på festivaler og arrangementer. De egner seg også godt til å sperre av gater og veier. 

Toppen av beholderen er avrundet, slik at det ikke kan hensettes avfall eller samle seg regnvann på taket.

Citybox, vårt siste tilskudd i SULO familien – for by og land, den modulære løsningen som passer dine behov.

Citybox har vært på det Europeiske markedet i flere år, og det myke avrundede designet kjennes igjen fra sentrale land i Europa. Hele konstruksjonen er robust og materiale i stål er av høy kvalitet som minimerer behovet for vedlikehold. Flere finurlige forbedringer og løsninger som er utviklet gjennom flere år, gjør produktet fleksibelt og unikt. Vi nevner at bunnlukene er  designet for å hindre lekkasje av alle typer avfall, inkludert væske. Velg innkast etter avfallsfraksjon: Glass, emballasje, papp, papir, trommel m/pedal, restavfall, matavfall, mm. Mulig med innkast fra begge sider. Nøkkel/digital ankomst. SULO Citybox plasseres på en linje med en avstand nær null. Sokkel er utstyrt med justerbare hjelpelinjer som  sikrer orden og riktig plassering. Den er enkel å flytte og vil også kunne fungere godt på festivaler og arrangementer. Store flater for personalisering og foliering etter behov gir en unik mulighet til god kommunikasjon med brukerne.

Citybox føres i størrelsene 2,25 – 3 – 3,75 m3. Dvs. noe mindre enn de fleste løsninger som er på markedet i dag. Men, vi har tro på at den fremtidige kildesorteringsløsningen vil bestå av flere enheter/flere avfallsfraksjoner og som en konsekvens, vil fraksjonene ha behov for mindre volum.

Vi ser frem til å presentere SULO Citybox for det norske markedet. Maken til fleksibelt system skal en lete lenge etter. Har du allerede spørsmål nå, så ikke nøle med å kontakte oss!

Bunntømte beholdere for alle behov 

Det finnes totalt 10 ulike beholdere i CitySpot-serien, i tillegg til de ovennevnte har vi også: 

Ønsker du mer informasjon om bunntømte avfallsbeholdere?

Ta kontakt med oss for mer informasjon om de ulike beholderne i SULO-serien, for å finne den modellen som passer best for deres behov