Kjøpesenterkonferansen 2023

Norsk Kjøpesenterforening inviterer til konferanse 15-16 mars på The Qube, Gardermoen

Det er nye avfallsforskrifter fra januar i år, hvor det bl.a. er et krav til næringsbedrifter om å sortere ut både plast og mat fra restavfallet. For flere bedrifter kan dette by på ekstra utfordringer om hvordan avfallet skal kildesorteres og håndteres.

Individuelle tilpasninger til avfallshåndtering i hver eneste bedrift.

Ingen bedrift er lik – heller ikke når det kommer til avfallshåndtering. Mengde avfall og antall avfallsfraksjoner sammen med type bedrift, er av grunnleggende betydning for valg av løsning. Produktdesign sammen med kommunikasjon overfor brukerne, har blitt mer og mer viktig. Det finnes et hav av avfallsbøtter, beholdere og maskiner og utstyr å velge i. Noen ganger er pris avgjørende for kunde, andre ganger er kvalitet og design av større betydning.

Kundene kommer  ofte til oss og har helt spesielle ønsker. Et godt eksempel på dette er «Superselma», som samler inn panteflasker til gode opplevelser for syke barn.

 

Den rosa fargen er kjendis over hele Norge, og det jobbes kontinuerlig med å øke innsatsen for det gode formålet. Ekstra viktig er det da å synes og tilrettelegge med god kommunikasjon, både på beholder og innkaståpning. For kjøpesenteret, faghandelen, kiosken eller servicestasjonen som ønsker å gjøre en innsats for «Superselma», oppfordrer vi til å ta kontakt med organisasjonen.

 

Flere trallenyheter med plass til fem og flere avfallstyper.

Noen av trallene har også integrert sekkestativ eller innsamlingsstativ for papp. Trallene tar liten plass og er ideelle på butikkens-, storkioskens-,  eller bensinstasjonens ofte minimale lagringsplass. Her blir det enkelt å kildesortere i minst 5 avfallsfraksjoner eller mer.  Store hjul som triller lett, slik at for eksempel på et kjøpesenter er trallene enkle å trille med seg til senterets avfallsrom. Trallene er også anvendelige på større lager og kan plasseres rundt omkring flere steder der avfallet oppstår. Beholderne leveres i sorte farge i resirkulert plast, eller i andre farger som kan tilpasses den nye nasjonale merkeordningen. God merking med avfallsmerker, disse også etter nasjonal merkeordning. Merkene kan tilpasses etter behov eller velg fra vårt standard lager sortiment. 

Du møter Heidi på standen, med Norges største sortiment på maskiner og utstyr til kildesortering.

På Kjøpesenterkonferansen møter du Heidi Motalleb på vår stand. Hun har flere års erfaring med å utvikle kildesorteringsløsninger til bedrifter innenfor faghandel og kjøpesenter, eiendom og dagligvare. EnviroPac tilbyr et sortiment som spenner fra emballasjepresser, miljøcontainere og komprimatorer til kildesorteringsstasjoner og spesialløsninger for innsamling av matavfall, plast, lyspærer, batterier og småeletrisk, panteflasker til støtte for «Superselma», håndtering av isopor, knusing/komprimering av glassflasker, med mer.

Velkommen til EnviroPac og Heidi for en hyggelig prat. Hun kan gi deg både gode råd og uforpliktende forslag der og da, eller følge deg opp i etterkant med befaring og gode ideer til løsning. EnviroPac samarbeider med de ledende renovatørene i hele landet, slik at avfallstrømmen er ivaretatt fra A-Å.

Vi ser gang på gang hvor viktig utstyr og tilrettelegging er for å lykkes med kildesortering, slik at så mye som mulig av avfallet går til gjenvinning og gjenbruk. Med andre ord, bærekraft og sirkulærøkonomi i praksis.

Velkommen til oss og en prat om bedriftens avfallsløsning.

https://enviropac.no/om-oss/kontakt-oss/

 

En knippe produkter fra vårt sortiment: