Kildesortering på gravplasser

I vårt sortiment finner du flere gode løsninger for håndtering av avfallet på gravplassene.

Vi møtte mange representanter for gravplasser på messen Park & Anlegg sist november. Det var flere som søkte råd i forbindelse med avfallshåndtering, og spesielt i forbindelse med de nye avfallsforskriftene som ble innført fra januar i år: Regjeringen: Strengere krav til kildesortering

Hvordan skal vi få besøkene på gravplassen til å sortere avfallet?

Utfordringene varierer fra sted til sted, men ofte er det dette som går igjen: Hvordan skal vi få besøkende til å kildesortere avfallet? Selv om det er satt opp flere avfallsbeholdere til kildesortering, så er det mange som kaster alt avfallet opp i en beholder uten å kildesortere, før de forlater gravplassen.

Å endre adferd er utfordrende, men heldigvis så jobber tiden med oss. Det blir stadig mer fokus på hvor viktig det er å gjenvinne avfallet. Gjennom sorteringsrutiner i hjemmet, blir vi flinkere og flinkere når ting tilrettelegges.

Tilrettelegging.

Det er flere områder å tenke på når vi skal tilrettelegge en fungerende kildesorteringsløsning. Her nevner vi noen sentrale punkter: Plassering, riktig dimensjonering, funksjonelt å tømme for personalet/renovatør, og enkelt renhold. Det er viktig at kildesorteringsstasjonen er plassert så nært som mulig der avfallet oppstår. På en gravplass, ofte ved utgangene/ved vanningsstasjonene. Men, det er en nødvendighet at personalet/renovatør kommer enkelt til for å tømme og at tømmerutinene er lagt opp i henhold til mengde avfall som oppstår. Dimensjonere også avfallsløsningen etter ukedagene med mest avfall. Er anlegget underdimensjonert og avfallsbeholderne fulle, så setter ofte besøkende avfallet ved siden av. Da kommer vi over til neste punkt, som vi ser er uhyre viktig. Er kildesorteringsstasjonen ryddig med et tiltalene og fint design som gjerne passer til omgivelsene, oppnår vi bedre resultater på kildesorteringen. At det ser rent og ordentlig ut gjør noe med oss, da får vi mindre lyst til å være den som bidrar til forsøpling, -og så blir det mer moro å kildesortere!

Avfallstyper / fraksjoner på gravplassen.

Her varierer det fra sted til sted, men felles for de fleste er: Restavfall, Plast og Glass & Metall, som er for gravlys. I tillegg har noen småeletrisk og batterier.  Flere benytter lysslynger av LED på gravstedet, som skal sorteres i småelektrisk, og litiums batteriet skal tas ut og sorteres for seg selv.

Kompost kan anbefales der dette er satt i system. Noen har også en beholder med en tilhørende dispenser med biologisk nedbrytbare hundeposer, gratis til utdeling. Det er mange som har med hunden på gravplassen og bruker tid der.

Dispenser for hundeposer vist til høyre. Denne kan festes til flere typer avfallsbeholdere, stolpe og vegg. Det er enkelt å bytte av posedispenser. Passer til standard poser 170×370 mm.

Tydelig avfallsmerking.

Avfallsmerkingen må være tydelig, og vi anbefaler å benytte den nye nasjonale merkeordningen. I vår nettbutikk har vi til enhver tid et godt utvalg av merker i lager. Det er flere typer og avfallsfraksjoner. Er det en fraksjon du savner, så ta kontakt med oss, den lager vi for deg. Tester viser at der innkastet er formet etter type avfall, så oppnås renere fraksjoner, så dette kan anbefales.  Se våre avfallsmerker her.

Komprimerende avfallsbeholder med Solcelle og digital kommunikasjon.

Solarbin har blitt populær flere steder og benyttes også på gravplasser. Avfallsbeholderen øker kapasiteten inntil 10X, og antall tømminger reduseres deretter. Drives med strøm fra solceller og bruker en skybasert programvare. En unik nivåmåler gir presis avlesning, og systemet registrerer fyllingsgrad, utarbeider tømmerutiner, statistikk på avfallsmengder og gir varsling via e-post eller SMS.  Føres i to størrelser, 120 og 240 liter, og innvendig er den utstyrt med en standard 2-hjuls plastbeholder på tilsvarende liter. Løsningen kan også tilpasses med ønsket lakkering etter RAL fargeskala eller folieres, som dere her ser vi har gjort for Oslo Kommune. For riktig dimensjonering på dager med høy aktivitet, kan Solarbin så absolutt være noe å ta med i vurderingen.

Les mer om Solarbin her.

Som Norges største og ledende leverandør på maskiner og utstyr til kildesortering, finner du i vårt sortiment utallige løsninger som kan tilpasses med farger og design og gjerne som står i stil til bygningsmassen. Her kan du hente inspirasjon i vår nyeste katalog på Grøntareal og Offentlig kommunikasjon.

Ta kontakt med oss for nærmere informasjon eller en uforpliktende befaring eller konsultasjon.