SULO Cameleon

Rehabilitering av nedgravde containere på eldre installasjoner

SULO introduserer CEMELEON, som går ut på å bytte ut eksisterende installasjoner på nedgravde containere med nye anlegg. Cameleon er tilpasset de ulike størrelsene av betongelementer som er levert i markedet, også fra andre leverandører. Mao. unngås grunnarbeidet, som ofte står for en stor del av kostnadene. Pr. i dag anslår vi at ca. 80 % av eksisterende anlegg levert til markedet, kan byttes med SULO Cameleon.

Hva betyr dette for kommunene og borettslagene.

Kommuner og borettslag er storforbrukere, og er de målgrupper som var først ute med å ta i bruk nedgravde containere. Mao. finner vi her de eldste anleggene, som nå begynner å bli 10-15 år gamle. Med Cameleon som et alternativ, er ikke kundene nå avhengig av kun å forholde seg til opprinnelig leverandør. Dette blir positivt i innkjøpsprosessene, hvor det er en fordel å ha flere leverandører å spille på.

SULO Cameleon, til beste for både investering og miljø.

Kunde får da en etablert løsning med nytt design og modernisering uten behov for grunnarbeid. Betongcontaineren beholdes. Betong har en levetid på minst 100 år, og krever et minimum av vedlikehold. De andre delene på containeren byttes: Innkasttopp,løftesystem, gangplatform, sikkerhetsplattform og innvendig stålbeholder. SULO Cameleon har pr. i dag tre størrelser på innvendig stålbeholder tilpasset 3, 4 og 5 m3 containere.

Første Cameleon anlegg er allerede installert i Norge.

På Mortensrud i Oslo kommune, er nå to stk. nedgravde containere byttet med Cameleon. De tre containerne til høyre i bilde er eldre modeller. De to nye modellene til venstre er utstyrt med vår mest populære innkasttopp SULO Iceberg Max 3.  I tillegg er det nytt løftesystem, sikkerhetsplattform og innvendig 5 m3 stålbeholder. Anlegget har fått en tidsriktig og moderne løsning som er både miljø- og investeringsvennlig og md forlenget levetid.

Ønsker du ytterligere informasjon om SULO Cameleon, så ta kontakt med oss:

Send forespørsel

    Ved å huke av her samtykker du til å motta elektronisk kommunikasjon fra Enviropac
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.