Revolusjonerende nyheter på SULO avfallsbeholdere

SULO tar frem nye støpeformer og andre tekniske finesser på sine avfallsbeholdere i plast.

To og fire-hjuls avfallsbeholdere i plast er bransjens mest benyttede produkt til avfallshåndtering. Produktet er derfor uhyre viktig i forhold til å ivareta bærekraft og miljø for det enkelte IKS/Kommune og alle renovatørene som er storforbrukere av beholdere.

SULO er en av verdens ledende leverandører på 2- og 4-hjuls avfallsbeholdere. En av ambisjonene er å levere fremtidige løsninger som ivaretar både miljø og funksjonalitet for brukerne. Fra SULO kommer det nå flere produktforbedringer. Har her vi samlet noen som kan være verdt å merke seg til neste gang det skal investeres i 2-/4-hjuls avfallsbeholdere.

Nye moderne støpeformer.

SULO har startet løpet med å skifte ut gamle produksjonsformer med nye. Gjeldene design er byttet ut. Beholderne er blitt lettere, men beholder samtidig samme styrkeforhold som tidligere. Dette oppnås bl.a. ved at det benyttes flere injeksjonspunkter som gir bedre kontroll på materialtykkelsen i beholderen. Først ute med nye støpeform er 2-hjuls beholderne 240 og 360 liter.

Flere beholdere kan stables i høyden.

Beholderne har i tillegg også  blitt litt smalere og 2 stk. kan nå plasseres ved siden av hverandre på kamløftet. Flere beholdere kan stables i høyden ved transport og resultatet blir både mindre forbruk av drivstoff og utslipp av CO2.

Smart løsning med lokkplugger og større åpning over hjulaksel.

Det blir ukomplisert å montere beholderen ved at lokkpluggene er montert i håndtaket. Tømming blir også enklere ved at åpning er blitt større over hjulaksel, noe som gir plass til foten ved å tippe beholderen når den skal flyttes.

Klips i de nye nasjonale fargene kan erstatte avfalls-/fraksjonsmerker på beholder.

SULO har utviklet en type klips som passer både til 2 – og 4-hjuls beholdere. Klipsene føres i de nye nasjonale fargene til avfallstypene. Om ønskelig kan de påføres trykk med symboler eller kommunes logo etc. Klipsene følger med beholder og klikkes enkelt på lokket. Det blir ikke lenger nødvendig å holde store beholderlager på hver eneste avfallstype. Vi har tro på at dette er en smart løsning både for husholdninger og næring med flere positive effekter både på kostander og miljø.

Ny spesialbeholder for matavfall.

SULO har utviklet et egen beholder for matavfall på 140 liter. Beholderens utforming er et resultat av lang erfaring med praktisk bruk. Beholderen er glatt innvendig med avrundede hjørner for enklere rengjøring. Kroppen er svakt konisk slik at avfallet faller lett ut. Sidene er perforerte som gir god ventilasjon og i lokket sitter en gummiforing som demper lokket.  Innvendig er beholderen utstyrt med en rist i bunn og som tilbehør kan den leveres med en hylle i toppen for matavfallsposen. Posen får da «tørket» før den ender opp nede i beholderen. Enkel tømming ved at hyllen roterer. Alle beholdere er merket med serienummer, produksjonsdato og diskret SULO-logo i relieff på baksiden. Lettrullende vibrasjonsdempede gummihjul som kan demonteres. Kan derfor byttes og gjenvinnes. Leveres i 200 / 250 mm. Kan utstyres med forskjellige låsevarianter. Beholderen kan leveres i flere farger.

I denne matavfallsbeholderen kan vi anbefale å benytte papirsekk som er et bærekraftig og hygienisk engangsmateriale. Papir egner seg godt til kompostering og nedbrytning til biogjødsel. Det ventilerte systemet på beholderen er også basert på at matavfallet oppbevares i sekker som puster og tillater fordamping. Dette møter kravet til bedre hygiene, arbeidsmiljø og renere fraksjoner.

  • Vekttap – opp til 20 % etter tre dager
  • Redusert lukt – tørrere avfall minimerer luktproblemene
  • Papir – en 100 % fornybar råvare
  • Sluttbehandling – ingen ekstra sortering. Papirposene bidrar positivt til komposteringsprosessen

Både 2- og 4-hjuls beholdere med lokk-i-lokk funksjon.

Benyttes et standard lokk til innsamling av glass og metall, ser vi ofte at plastposer med avfallet blir kastet i beholderen og kildesorteringen blir ikke tilfredsstillende. Lokket er også lett og kan blåse opp, og utøy og andre dyr kan finne veien til beholderen uten å komme ut igjen. Ved å ha et lokk-i-lokk, det vil si et innkast i det vanlige lokket med egen ring/ramme, vil det oppnås både renere fraksjoner og lokket vil ikke blåse opp. Det blir også helt tett i forhold til inntrengning av regnvann. Lokket kan stå oppreist og hullet er laget litt større enn tidligere på 4-hjuls modellen: 230×350 mm.

Innsamlet resirkulert plast i beholderne. Se video under!

Andelen resirkulert plast i SULO sin produksjon øker fra dag til dag. Målet er 100 % i 2023. Pr i dag ligger andelen godt over 90 %. Innsamling av gamle beholdere er satt i system sammen med innsamling av plast både fra næringsbedrifter og husholdninger.

Her kan du en video av hvordan SULO har satt innsamlingen i system:
https://www.youtube.com/watch?v=8PZcuMKgfyk

Ønsker du å vite mer om nyhetene og fordelene med SULO, så ta kontakt med vår salgssjef på beholdere, Erlend Værdal Tel. 924 23 497

For den som har tenkt seg til regional avfallskonferanse i regi av Avfallsforum Møre og Romsdal, så sees vi! Datoen er 3-4 november og stedet er Fosnavåg.