Det lønner seg alltid å sortere avfallet

Hvordan håndterer du den endeløse strømmen av pappesker som hoper seg opp på lageret ditt? Lag en ball! Reduser volumet ned til 10 % av det opprinnelige. Så mye kan en emballasjepresse redusere avfallet ditt. Her kan du lese mer om hvordan du skaper plass til virksomheten din og en sikker arbeidsplass.

De vanligste avfallstypene som håndteres på lager og logistikksenter er kartong/papp, restavfall, mykplast, tre og isopor, i den rekkefølgen. Ulike avfallsløsninger egner seg for ulike typer avfall  og det er viktig ikke bare å se på mengden avfall, men også hvilken type avfall det er snakk om.

Dårlig tilpasset utstyr – en av de vanligste feilene

Når avfallsløsningen ikke tilpasses etter den type avfall som skal håndteres resulterer det som oftest i unødvendig tidskrevende og anstrengende håndtering av avfallet. Om maskinene som benyttes ikke er kraftfulle nok for å komprimere avfallet må personalet selv hjelpe til og manuelt forsøke å presse sammen avfallet.

I vårt sortiment finner vi løsningene tilpasset din bedrift – stor som liten

Innenfor maskinelt utstyr fører vi komprimatorer, emballasjepresser og andre spesialmaskiner til komprimering som for eksempel isopor og EPS, dvs. skumplast. I tillegg større maskiner for avfallsbearbeiding som horisontale presser/anlegg. Det er viktig å tenke på at vi tilpasser løsninger til både små og store bedrifter og i kombinasjon med produkter til oppbevaring, som for eksempel miljøcontainere, mindre containere for truck med gaffelspreder eller kildesorteringsutstyr som avfallsbeholdere og sekkestativer i et hav av varianter.

Sortere riktig fra starten av

Å sortere alt avfall direkte på lageret er den billigste og beste måten å håndtere sitt avfall. Den optimale løsningen består av en komprimator per avfallstype da det minimerer antall transporter som igjen sparer penger og er bedre for miljøet. Å kaste alt materiale i samme container eller komprimator kan føles enklere, men med riktig løsning behøver det ikke ta mer tid å sortere avfallet. Da trenger man heller ikke å betale avgift for usortert avfall.

I og med at avfallshåndteringen digitaliseres og automatiseres mer og mer blir også arbeidet med å sortere avfallet lettere. Med selvkjørende trucker som tar avfallet fra plukkstasjonene til komprimatorene behøver lagerpersonalet bare å påse at sorteringen blir riktig ved plukkstasjonen, resten går automatisk.

Sentralisert eller desentralisert avfallshåndtering – plass og avstand er avgjørende

Målet når en ny avfallsløsning planlegges for et lager eller et logistikksenter er framfor alt å spare så mye, og dermed penger, som mulig. Det er også viktig å frigjøre plass slik at den ordinære virksomheten kan flyte smidig uten forsinkelsesmomenter. Utover avfallet må man derfor også se på hvilke forutsetninger som finnes i lokalet. For eksempel hvor langt avfallet må transporteres for å komme til komprimatoren. Forutsatt at man har plass kan det være en idé å ha emballasjepresser ved plukkstasjonene slik at man ikke bruker unødvendig tid på frakte avfallet. Avfallet presses sammen på stedet, og kan siden transporteres videre til komprimatoren. Dette resulterer i betydelig færre turer fram og tilbake til komprimatoren enn om avfallet ikke presses sammen ved plukkstasjonene. Dermed spares både tid og penger.

Har du planer om å bygge nytt, bygge ut eller flytte et sentrallager eller et distribusjonslager, ta gjerne kontakt med oss slik at vi kan hjelpe deg med den mest optimale løsningen til avfallshåndteringen. Vi har erfaring fra flere tusen prosjekter, både store og små. Vår målsetting i prosjektene er alltid å finne den mest optimale avfallsløsningen for våre kunder, både driftsøkonomisk og med ivaretagelse av miljø og få bærekraft i prosjektene.

Du kan både leie og eie din avfallsløsning

Vi tilbyr konkurransedyktige løsninger på leie og finansering av maskiner og utstyr.

  • Redusert kapitalbinding
  • 100 % utgiftsføring av hele leiebeløpet i leieperioden
  • Ingen avskaffelse av eldre utsyr
  • Stor fleksibilitet

Flere av våre kunder velger leasing. Leasing kan bidra til bedre likviditet uten at egenkapitalen bindes. Rask utgiftsføring, forutsigbarhet og fleksibilitet.

Salg og service i hele landet

Du er hjertelig velkommen til en uforpliktende samtale, et uformelt møte på teams eller en befaring. Sammen finner vi en optimal løsning som dekker bedriftens behov med hensyn på driftsfordeler, kostnader og besparelser for miljøet.
Ta kontakt med oss!