SmartSULO digital

Fremtidens avfallshåndtering med digital kommunikasjon på flere nivåer

Fremtidens avfallshåndtering med digital kommunikasjon på flere nivåer. Fra den enkelte husstand og næring til automatiserte prosesser både på innsamling og behandling.

Begynn her – RFID-brikker:

RFID-brikkeidentifikasjon, det første trinnet for å optimalisere prosessene dine

SULO tilbyr et bredt spekter av løsninger basert på RFID-teknologi i samsvar med markedsstandarder (brikker, klistremerker, nøkkelbrikker…).

Les mer om RFID her

SmartSULO Digital services: Mobil- og nettapper

Mobil- og nettilgangsløsninger for intelligent avfallshåndtering

SmartSULO Digital services er applikasjonspakken som gir deg tilgang til data om din container/beholderflåte, brukerdatabase, innsamlingsdata, planlagte innsamlingsruter. Forenklet tilgang til data gir intelligent styring og kontinuerlig tilpasning av tjenester og produkter med presisjon.

Les mer om SmartSULO Digital services her

SmartSULO Access: Fyllingshåndtering og sporing

Organiser tilgangsrettigheter og kontroller beholderne dine

Adgangskontroll er et elektronisk system som autoriserer eller nekter åpning av trommelen til en beholder (nedgravd eller delvis nedgravd) som tillater deponering av avfallsposer av brukere. Den har form av en beskyttet elektronisk boks plassert i beholderen. SmartSULO Access kommuniserer autonomt (via GPRS). Bruk av GPRS unngår menneskelig inngripen og gjør kommunikasjonen av informasjon automatisk, rask og sikker.

Les mer om SmartSULO Access her

SmartSULO ID – Kjøretøybaserte systemer:

Et bredt utvalg av løsninger for å møte dine behov

SmartSULO ID installert på innsamlingskjøretøyer, tillater gjenvinning av informasjon (identifikasjon, veiing av geolokalisering) med sikte på: nivåmåling, optimalisering, operasjonell beslutningstaking og styring av avgifter.

Les mer om SmartSULO ID her