Skal du miljøsertifisere bedriften kan det lønne seg å ta kontakt med oss.

Vi bistår med riktig valg av utstyr til avfallshåndteringen.

Skal bedriften miljøsertifiseres er avfallshåndteringen en viktig del av sertifiseringen. I tillegg til miljøaspektet kan det også være en del å hente på å analysere og effektivisere innenfor drift og kommunikasjon med brukerne. Reduserte avfallsmengder betyr reduserte kostnader og økt sorteringsgrad, dvs. at vi blir flinkere til å kildesortere, påvirker den totale avfallsmengden.

Riktig valg av utstyr til avfallshåndteringen vil kunne gi bedriften bedre lønnsomhet, høyere produktivitet, ryddigere og triveligere arbeidsmiljø, mer gulvplass og sist men ikke minst vil en større andel av avfallet kunne gå til gjenvinning og gjenbruk.

Vi hjelper din bedrift, og det helt gratis, med  å analysere dagens løsning.

I prosessen er det flere ting å ta stilling til:

 • Hvor mye avfall og type avfall er det som genereres i virksomheten?
 • Er det iverksatt tiltak for å redusere avfallsmengden?
 • Hvor i virksomheten genereres avfallet og er det riktig utstyr til å håndtere det?
 • Er det kontroll på hele verdikjeden, fra der avfallet produseres, hvordan det samles inn, mellomlagres, lagres og videre leveres til renovatør?
 • Hvor ofte tømmes og hentes avfallet?
 • Er utstyret som i dag benyttes tilpasset bruk?
 • Er trivsel og hygiene ivaretatt?
 • Kommuniserer avfallsløsningen godt med brukerne?
 • Er plastsekkene tilpasset avfallsbeholderne både på størrelse og type avfall?
 • Er miljøsertifiseringen godt nok forankret i bedriftens ledelse og på alle nivåer i organisasjonen?
 • Hvor stor klimanytte bidrar bedriften med?

Hvor mye reduseres fotavtrykket om containeren byttes ut med en emballasjepresse.

Om bedriften i dag for eksempel sorterer avfallet i en container. Hvor mye reduseres bedriftens kostnader til transport og utslipp av CO2, om containeren byttes ut med en emballasjepresse tilpasset mengde og type avfall? Erfaringsmessig kan kostnadene reduseres med opp til 70 %, som direkte kan relateres til transport. I tillegg  reduseres utslipp av CO2 betydelig, og det oppnås ryddigere og triveligere miljø, mer gulvplass og høyere produktivitet. Vi ser at ved å tilrettelegge og ha gode rutiner og oppfølging rundt avfallshåndteringen i bedriften, oppnås det en rekke positive effekter innenfor både miljø og drift.

Valg av kildesorteringsløsning er et puslespill å få på plass. Våre erfarne rådgivere bidrar i prosessen.

Valg av kildesorteringsløsning er også et puslespill å få på plass. Det er viktig at riktig utstyr velges til avfallet som oppstår på stedet. Tydelig og god merking av avfallstyper er helt avgjørende og ikke minst bør det velges utstyr som bl.a. passer inn i miljøet på uttrykk, farger og design. De siste årene ser vi det har blitt større fokus på akkurat dette. Enkelt er det heller ikke, når det er så mange forskjellige avfallsbeholdere og annet utstyr å velge i. Våre erfarne rådgivere vil kunne plukke ut flere forslag som de ser vil passe inn og som vil fungere. Dette gjør prosessen enklere. Funksjonalitet og universelt design er viktig både for brukere og renholdspersonalet. På en avfallsbeholder eller en kildesorteringsstasjon bør det også være lettvint å komme til i beholder, tømme og skifte sekk. I tillegg enkel å flytte på, slik at det er mulig å rengjøre inntil og under beholder.

Vi tilbyr maskiner og utstyr som dekker alle behov til avfallshåndteringen for virksomheten.

I vårt sortiment finner du alt fra emballasjepresser, komprimatorer og containere til kildesorteringsstasjoner for kontor og kantine, eller sekkestativer og bur til lager, avfallsrommmet med mer. Vi har også et av landets største utvalg på sekker og poser til meget konkurransedyktige priser. Be om tilbud!

Men det aller viktigste er våre dyktige rådgivere som har bred erfaring. Vi har i mer enn 25 år levert flere tusen prosjekter til næring og offentlig forvaltning. Se vårt sortiment her.

Våre rådgivere vil sørge for at den fremtidige avfallsløsningen til bedriften produserer mindre avfall, at mer avfall går til gjenbruk og økt bruk av sekundære råvarer i omløp. Vi understreker også at lønnsomhet er nødvendig for å ta kloke valg. EnviroPac samarbeider med ledende renovatører og har salg og service i hele landet.

Ta kontakt med oss allerede i dag for en gratis konsultasjon eller et besøk.