IVL Svenska Miljöinstitutet har sammenlignet tre ulike innsamlingstyper, og kommet frem til at avfallsbeholdere med to kammer har den laveste årlige kostnaden.

EnviroPacs «Decem»-system fra SULO ble undersøkt i rapporten hvor prisen på tre ulike system for avfallshåndtering ble sammenlignet. Disse var med i kostnadskalkylen:

  • Decem-systemet fra SULO med skillevegger som gjør at man kan sortere to fraksjoner i én beholder, fungerer med både sidelaster og baklaster. Ni ulike variasjoner av Decem var med i undersøkelsen.
  • Optibag-system hvor man sorterer i flere poser i ulike farger, uavhengig av beholdertype. Posene samles i samme beholder/kammer og sorteres senere i prosessen. 
  • Fire-kammers systemet hvor husholdningen sorterer flere fraksjoner, vanligvis åtte. Deretter sorteres det i fire ulike beholdere. Fungerer med baklaster.

Det er viktig å få med at dette er en svensk undersøkelse, blant annet brukes ikke fire-kammers systemet i Norge. Likevel sier undersøkelsen en del om hvor godt Decem-systemet fungerer.

Her kan du lese hele rapporten fra IVL Svenska Miljöinstitutet.

Lavest årlig kostnad

Kostnadskalkylen viser at Decem-systemet har de laveste totale driftskostnadene per år, sammenlignet med fire-kammer. Optibag-systemet har lavere årskostnad enn fire-kammer, men åtte av ni Decem-systemer er rimeligere enn Optibag.

Blant annet koster fire-kammer systemet 69 % mer enn Decem. Når man sammenligner Decem og Optibag, er årskostnaden for sistnevnte 29 % dyrere enn Decem.

Ut ifra svenskenes forutsetninger når det gjelder avfallshåndtering, betyr dette at det finnes svært store beløp å spare.

Et fleksibelt system som kan tilpasses bruken

I undersøkelsen er ni ulike varianter av Decem-systemet undersøkt. Ett av dens største styrker er fleksibiliteten og muligheten for tilpasning til hver renovatørs behov.

Decem-systemet baseres på 240-liters beholdere med flyttbare skillevegger. Også 260 liters eller 370 liters beholdere kan brukes. De kan fås med butterfly-lokk, slik at hvert rom har hver sin åpning. Dette minimerer risikoen for at fraksjonene blandes når den tømmes.

Decem er tenkt som en «åpen plattform»-løsning, hvor man skreddersyr løsningen etter behov. Eksempelvis kan Decem tømmes med både side- og baklaster, slik at de kan tilpasses eksisterende kjøretøy.

Decem er bedre for husholdningene

Med Decem får husholdningene færre løse beholdere ved å samle flere fraksjoner i en beholder. Du trenger bare halvparten så mange beholdere, og flere rom til avfall sørger for at beholderne ikke fylles opp like raskt.

Tid og penger spart for renovatør

Med beholdere med plass til to fraksjoner, får renovatør tømt to på en gang. Over tid gir dette innsparing i både tid og penger, men også redusert manuelt arbeid for renovatøren som er med på å bedre arbeidsmiljøet.

Er du nysgjerrig på Decem-systemet?

Ønsker du en prat om rapporten og undersøkelsen som er gjennomført i Sverige eller en samtale om innsamling på husholdninger, så ikke nøle med å ta kontakt med vår salgssjef på offentlig marked, Erlend Værdal:

Erlend Værdal.
Tel. 924 23 497
erlendvaerdal@enviropac.no