Quality Hotel Ramsalt i Bodø valgte en driftseffektiv avfallsløsning til beste for miljøet

EnviroPac ble foretrukket som leverandør ut i fra et totalkonsept

Den endeløse avfallsstrømmen er et problem for flere næringsbygg. Areal er ofte en utfordring sammen med effektiv avfallshandtering i forhold til økonomi og miljø i form av transport og utslipp av CO2. Vi må heller ikke glemme hvor viktig det er å tilrettelegge for brukerne med gode rutiner, slik at avfallet kildesorteres i hele bygget. Et evigvarende problem er restavfallet som flere har et ønske om å redusere så mye som mulig.

Reduserer mengde restavfall med inntil 70 %.

I juni 2021 åpnet det nye Quality hotel Ramsalt i Bodø, som er et mellomstort hotell med både restauranter og konferanse tilbud. For driftsansvarlig Robert Dahlskjær var det viktig å få en effektiv løsning bl.a. på restavfallet. Restavfall har høy pris hos renovatør, samtidig som du er avhengig av hyppig tømming pga. hygiene og lukt. For Quality Hotel Ramsalt i Bodø falt valget på en Orwak Multi 5070 Combi emballasjepresse, som bl.a. reduserer mengde restavfall med inntil 70 %. Dette er av stor betydning for virksomheter som har fokus på driftskostnader og utslipp av CO2. På toppen er kamrene åpne og det blir enkelt å mate/kaste avfallet rett ned i de to 4-hjuls plastbeholderne på 660 liter som står inne i maskinen. Installasjonen kan også enkelt bygges ut med ekstra kammer i takt med at virksomheten og avfallsmengden øker.

Orwak Multi 5070-Combi leveres som en-kammer presse med en kapasitet på 660 liter og en to-kammer presse med henholdsvis 2x 400/660 liter for restavfall. Det finnes også en kombinasjon med restavfall og emballasje med binding i to-kammer versjonen. Gulvplass på modellene fra 1,7 – 3 m2. Orwak Multi/flerkammerpresser.

Matavfallet oppbevares i en avfallskjøler.

Avfallskjøleren er et mini kjølerom som benyttes til oppbevaring av matavfall. Sjenerende lukt og skadedyr holdes borte og avfallskjøleren sikrer god hygiene på arbeidsplassen, helt i tråd med kravene innenfor helse, miljø og sikkerhet. Kjøleren som ble valgt til Quality Ramsalt har to rom med plass til 2 x 140/240 liter standard 2- hjuls  avfallsbeholdere som er enkle å håndtere og tømme for renovatørene. Avfallskjølere.

Orwak 3420 ble valgt til komprimering av papp.

 

Orwak 3420 er den minste modellen av våre største Power emballasjepresser. Her har virkelig hotellet fått en kraftig løsning med god kapasitet. I tillegg til papp kan også 3420 komprimere plast, om det skulle bli aktuelt på et senere tidspunkt. Emballasjepressen er forøvrig utstyrt med egen materialvelger for plast.

Power serien med sitt hydrauliske konsept «Black Star Teknologi» gjør at komprimeringen går raskere og koster unna store volumer på kort tid. Teknologien er basert på en teknikk hvor pressplaten trekkes nedover i stedet for å bli skjøvet ned ved komprimering av materialet.

På Orwak Power 3420 er syklustiden på kun 24 sekunder og ballevekter på papp opp til 400 kg. Kontrollpanelet er meget oversiktlig og pressen er stillegående.
Orwak Power serie.

Det er effektivt å sortere og komprimere resirkulerbart materiale og avfall direkte der det skapes. Det medfører også mer produktiv bruk av lager- og produksjonsareal, og fjerner de interne avfallstransportene til containerne utendørs. Vi håper og tror at Quality Hotel Ramsalt blir fornøyd med sin fleksible avfallsløsning, som kan tilpasses til enda flere avfallstyper og større avfallsmengder i lang tid fremover.

Les mer om våre emballasjepresser her og last ned vår nyeste katalog.

Vil du se nærmere på din bedrifts potensialet til hvordan det er mulig å redusere kostander til avfallshåndtering og samtidig få en god miljøprofil, ikke nøl med å kontakte oss. Vår erfaring gjennom mer enn 25 år gir deg trygge valg og vi booker gjerne et uforpliktende besøk eller et digitalt møte om du ønsker det.  EnviroPac har landsdekkende salg og service.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale!