BIM / 3-d filer til SULO

En kjærkommen nyhet til landskapsarkitekter og andre som prosjekterer avfallsløsninger!

Arkitekter og andre som jobber med prosjektering benytter som oftest 3-d tegninger. På avfallsløsninger har det så langt vært et begrenset tilbudt på dette. Vi har nå i samarbeid med vår leverandør SULO fått utviklet 3-d filer på nedgravde avfallscontainere. Vi starter med våre tre mest populære innkasttopper: SULO ICEBERG Max1, Max3 og Max4: I linkene under kan du laste ned pr. modell og tilgjengelig er både RFA/Revit-filer og IFC-filer:

Max1

Max3

Max4

Her er et par prosjektbilder på de tre modellene Max1 – Max3 – M4:

Max1:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max 4 med pedal til venstre. Innkast for glass og papir til høyre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta kontakt med oss:
Vi håper at 3-d tegningene vil være et godt verktøy for alle involverte under hele prosjektfasen. Har du spørsmål ta kontakt med oss!

Last gjerne ned vår katalog på Grøntareal og offentlig miljø:
GrøntAreal og off miljø 2021

Her er en link til våre bunntømte avfallsløsninger som føres i flere serier.