Tilbake til: Maskiner til komprimering Tilbake til: Nyheter Tilbake til: Nyhetsrom
Avfallskomprimatorer

Bli bedre kjent med våre miljøvennlige komprimatorer i AVOS serien, samt våre økonomiske Value Pack modeller. Et bredt sortiment som løser de fleste oppgaver innenfor avfallskomprimering av papp/papir, restavfall, plast, matavfall, mm.

Nå har vi samlet våre modeller på avfallskomprimatorer i en katalog. Du finner alt fra avanserte stasjonære anlegg til mobile komprimatorer i forskjellige prisklasser for papp/papir, restavfall, plast, matavfall, mer mer. (Du kan laste ned katalogen lenger ned i artikkelen).

Miljø.

Kravet til effektive driftsøkonomiske løsninger øker. Våre AVOS modeller fra Avermann er en ny generasjon komprimatorer som setter nye standarder innenfor effektivitet, fleksibilitet og bærekraftig miljø. Dette er komprimatorer som er utviklet for å tåle mer, men samtidig veier de mindre. Mao. reduseres både forbruk av drivstoff og utslipp av CO2 ved å velge disse modellene. I tillegg kan vi legge til store fordeler med vedlikehold og service sammen med digital kommunikasjon, mm. Les mer i katalogen på side 8.

Ny komprimator for organisk avfall!

Endelig er den her – komprimatorene for matavfall med enda større kapasitet. Vi snakker om en presskreft på hele 38 tonn! Matavfall er en av våre største utfordringer da alt for stor andel av restavfallet inneholder, ja nettopp, matavfall. Hvordan kan vi bli dyktigere til å legge opp bedre rutiner for å sortere dette ut, slik at det kan benyttes til organisk produksjon og bli til biogass og biogjødsel?

Det er mange elementer som spiller inn, men næringsbedrifter som produserer større mengder matavfall som for eksempel kontor/undervisningsbygg med kantiner, sykehus, restauranter og hoteller, kjøpesenter, med flere, kan benytte komprimatorer til den organiske avfallshåndteringen. Med sikre og helt tette dører i kombinasjon om ønskelig en ozongenerator, er mye av problemet løst. På side 17  kan du lese mer om vår nyeste AVOS komprimator for organisk avfall.

Bredt sortiment på mobile krok komprimatorer i forskjellige prisklasser og størrelser.

Vårt sortiment er tilpasset norske forhold og dekker de fleste bedrifters behov, enten du har store eller mindre mengder avfall og avfallsfraksjoner.

På side 6 kan du lese mer om våre lift komprimatorer som du nå får med inntil 38 tonn presskraft. På side 13 presenteres vår iTainer som er helt lukket og HMS sikker. (Og kanskje verdens mest moderne avfallskomprimator). iTainer kan også utstyres med veiesystem, betalingssystem, brannvarsling, integrert ozongenerator, adgangskontroll, digital kommunikasjon og overvåking. iTainer kan løse mange utfordringer innen kommunal avfallshåndtering som for eksempel i bymiljø, større sports og kulturarrangementer eller områder som i perioder av året skal håndtere større mengder avfall, for eksempel innenfor reiselivsnæringen. iTainer er mobil og kan flyttes etter behov.

For de fleste kunder er det et ønske om en mer miljøvennlig hverdag for bedriftens ansatte med å møte kravene til HMS, redusere bedriftens kostnader til avfall og transport, og spare miljøet for CO2 utslipp. Det kan lønne seg å ta en prat med vårt salgspersonale som du finner i hele landet. Med sin lange erfaring fra flere hundre prosjekter vil de gi deg en unik rådgivning i valg av produkter og løsninger.

Her kan du laste ned vår nyeste katalog på avfallskomprimatorer:

Her kan du lese mer og laste ned dokumentasjon pr. modell.

Kjøpe – leie – leasing

Vi tilbyr konkurransedyktige løsninger på leie og finansiering av maskiner og utstyr.

  • Redusert kapitalbinding
  • 100 % utgiftsføring av hele leiebeløpet i leieperioden
  • Ingen avskaffelse av eldre utstyr
  • Stor fleksibilitet

Flere av våre kunder velger leasing. Leasing kan bidra til bedre likviditet uten at egenkapital bindes. Rask utgiftsføring, forutsigbarhet og fleksibilitet.

Serviceavdelingen – alltid der når du trenger dem

EnviroPac serviceavdeling dekker hele landet i samarbeide med nøye utvalgte servicepartnere.  De gir assistanse, utfører installasjon og opplæring samt gir periodiske servicen ved anleggene. Ved å inngår en fast serviceavtale får produktene lavere driftskostnad og lengre levetid, og du kan ringe oss hele døgnet om uhellet er ute.

Les mer om vår dyktige serviceavdeling her.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale eller befaring. Sammen finner vi frem til en avfallsløsning som dekker bedriftens behov både med hensyn på drift, kostnader og besparelser for miljøet.  Kontakt oss.