Decem = Læren om hele innsamlingsprosessen

«Decem» er et konsept som tar steget videre fra den tradisjonelle SULO-plastbeholderen på 2- og 4-hjul. Med inndelte rom og smart «butterfly»-lokk, kan husholdningene samle inn flere ulike avfallsfraksjoner i færre beholdere. Med smarte rominndelinger kan man eksempelvis samle glass- og metall i det ene, og plast i det andre. 

For kommuner og renovatører kan dette bety mindre manuelt arbeid for operatør, renere fraksjoner og reduserte kostnader til innsamling. 

For husholdningene får man f.eks tre avfallsdunker fremfor fire eller fem, og man slipper egne poser til plastemballasje. 

Fordeler med Decem 

For kommuner og renovatører har Decem-konseptet flere fordeler. 

  • Bedre arbeidsmiljø for renovatør. Lettere håndtering i snø og vanskelige forhold. Butterfly-lokket gir bedre hygiene, lavere vekt per beholder og er enklere å vaske for abonnent
  • Økt fleksibilitet. Decem fungerer på både standard renovasjonsbiler, baklastede biler og sidelastere med mekanisk arm
  • Mer effektiv fyllingsgrad. Flere og mindre rom til avfall sørger for at beholderen ikke fyller seg opp like raskt.
  • Fleksibelt og modulbasert. Det er enkelt å flytte vegger og endre fraksjoner
  • Mer økonomisk drift på avfallshåndteringen

Decem fungerer på alle renovasjonsbiler 

Decem fungerer både på side- og baklastere. Med sidelastere med mekanisk arm kan prosessen bli helautomatisk, og renovasjonsarbeideren trenger ikke å forlate bilen. 

Nederst i artikkelen kan du se en video som demonstrerer tømming med sidelaster og mekanisk arm.

Butterfly-lokk for rene fraksjoner og mindre manuelt arbeid

Det nye «butterfly»-lokket er todelt, og leveres med enten sidestilt- eller midtstilt åpning. Takket være tyngdekraften åpnes og lukkes lokkene automatisk ved tømming og når de plasseres ned på bakken. Lokkene kan stilles i åpen posisjon når man kaster avfall. 

Med to ulike rom og åpninger bidrar det til renere avfallsfraksjoner, og minimerer risikoen for at fraksjonene blandes når den tømmes. 

Enkelt å dele beholderen med skillevegg.

Det er både fleksibilitet og enkelt å montere skillevegg i beholderne. Systemer er med riller og klikklås, og ønskes det et stort og et mindre rom i beholderen, er dette lite krevende å få på plass.

Mer enn 50 % av restavfallet vårt er feilsortert

Særlig papir, matavfall og plastemballasje har en tendens til å havne i restavfallet, og av avfallet som hentes inn er det faktisk i dag bare  ca. 40 % som skal sorteres som restavfall. 

Ved å tilby løsninger som sparer plass og gjør det enklere for forbruker, tror vi i EnviroPac at også graden av sortering vil øke. 

Hjelper kommuner med å nå EUs avfallsdirektiv

EUs avfallsdirektiv setter krav til materialgjenvinning av husholdningsavfall, og det er flere delmål som skal nås. Innen 2025 skal 55 % av husholdningsavfall materialgjenvinnes, og i 2035 skal vi oppnå en 65 % gjenvinningsgrad. 

Dette stiller store krav til avfallsbransjen og kommunene rundt i landet. For å nå kravene i tide er det lurt å begynne planleggingen allerede nå. 

Åpner opp for veiing av husholdningsavfallet

Enkelte kommuner vurderer å innføre veiing av avfall, for å få ned feilsorteringsprosenten. I dag har det sjelden konsekvenser for forbrukere om de sorterer feil eller ikke sorterer i det hele tatt. Ved å innføre veiing og dermed la husholdningene betale mindre dersom de kildesorterer avfallet der det hører hjemme, vil også forbrukere få et positivt insentiv. Beholderne fra Decem er utviklet for å kunne veies, slik at forbrukerne kan betale for akkurat det det de kaster. 

Med butterfly-lokket kan man først veie hele beholderen, deretter tømme det ene kammeret, veie på nytt og tømme det siste. På den måten får man registrert vekt på begge fraksjoner. 

Sparer tid, penger og manuelt arbeid for renovatør

Avfallsbeholdere med plass til to fraksjoner sørger for at renovatør kan tømme én beholder fremfor to. Over tid blir det en stor innsparing både i tid og penger, i tillegg til at det også bedrer arbeidsmiljøet for renovasjonsarbeideren som får redusert manuelt arbeid. 

Butterfly-lokket på beholderne åpnes og lukkes ved hjelp av tyngdekraft, og sparer renovasjonsarbeideren for gjentatt fysisk belastning og tidsbruk. 

Fremtidens avfallshåndtering.

Her kan du laste ned en presentasjon på:
DECEM SULO Avfallsbeholdere

Vi har tro på at det i større grad er differensiering og fleksibilitet innenfor den enkelte kommune som skal til for å nå EU’s avfallsdirektiv. I de fleste kommuner i Norge er det store variasjoner både demografisk og geografisk. Kommunene må bli enda flinkere til å tilpasse med forskjellige innsamlingsløsninger med bakgrunn i ønske om både renere fraksjoner og mer driftsøkonomisk drift. Og så vet vi at når vi får trivelige, rene, og ikke alt for voluminøse avfallsløsninger så nært husholdningene som mulig, blir de motivert til å gjøre en bedre innsats. Men, kanskje aller mest motivert når løsningene kan påvirke lommeboka.

EnviroPac jobber med flere utstyrsløsninger tilpasset husholdningene. Med våre Europeiske og Skandinaviske datterselskaper, får vi tilgang på kompetanse fra flere markeder.

Ønsker du å teste avfallskonseptet Decem, eller ta en prat med oss om forskjellige avfallsløsinger? 

 

Ta kontakt med Salgssjef Erlend Værdal,
Tel. 924 23 497
erlend.vaerdal@enviropac.no

 

 

Her kan du se en video som demonstrerer tømming med sidelaster og mekanisk arm: