Tilbake til: Blogg: Kildesortering til inspirasjon Tilbake til: Bærekraft Tilbake til: Handel Tilbake til: Kommuner Tilbake til: Nyhetsrom

Nye, flotte bygg og områder blir mye besøkt, og der mennesker ferdes genereres det avfall.

Tenk avfallsløsninger fra start i byggeprosjekterFor å hindre at søppel flyter over, anbefaler vi at det tenkes avfallsløsninger fra start. Ved å tegne inn løsningene allerede i designprosessen, kan man få et resultat som både ser bra ut og som fungerer.

Start med en avfallsanalyse

Ved å utføre en analyse av hvilken mengde og type avfall som vil kunne oppstå, tømmefrekvens, plassering og dimensjonering av løsningene med hensyn til både størrelser og tetthet kan man få en fungerende avfallsløsning.

En avfallsanalyse bidrar også til å redusere utgifter knyttet til avfallshåndtering, i tillegg til at man kan levere renere avfallsfraksjoner slik at større deler kan gå til gjenbruk og gjenvinning. Dessuten blir områdene triveligere å ferdes i, og fugler og andre dyr holder seg borte. 

Spørsmål vi stiller i en avfallsanalyse 

Spørsmålene under danner grunnlaget for en avfallsanalyse, og våre anbefalinger til valg av utstyr. 

  • Hvilket type avfall vil oppstå på stedet? 
  • Hvor store mengder avfall? 
  • Hvordan merke avfallsløsningene med forskjellige fraksjoner slik at brukeren forstår?
  • Hvor ofte tømmes beholderne? 
  • Hvor ofte henter renovatør? 
  • Hvilke «topper» kan oppstå? Helger, arrangementer?
  • Ønsket krav til hygiene og trivsel? 
  • Designønsker 

Avfallsløsninger skal sees, men ikke synes 

For at helheten skal bli riktig, er det viktig at designet er i tråd med bygningsmessig arkitektur eller bedriftens designprofil. Samtidig må designet være såpass tydelig at brukerne ser hvilke avfallsfraksjoner som skal hvor. 

Vi tilbyr fleksible og kundetilpassede løsninger, alt fra tilpasninger innen farge og dekor til mer avanserte tilpasninger og spesialdesign. 

Selvkomprimerende avfallsløsninger for bymiljøer

I bymiljøer med store mengder avfall kan en selvkomprimerende avfallsbeholder være en god idé. Særlig i helger skapes det store mengder avfall og beholderne tømmes ikke like hyppig. Solarbin er en komprimerende avfallsbeholder som drives av solcellepanel og varsler selv når den må tømmes. Solarbin kommer i flere størrelser, og komprimerer avfallet inntil 10x.

Les mer om Solarbin som er satt ut i indre Oslo by.

Andre alternative løsninger med god kapasitet.

Vi kommer ikke utenom «Sortitfy». Avfallsbeholderen som er fuglesikker og har en total kapasitet på hele 270 liter fordelt på fire forskjellige innkast. Det aller mest spennende med Sortify er at ingen blir like. Her tilpasses designet i hvert enkelt prosjekt ofte etter omgivelser eller byvåpen/bedriftslogo.

På bilde over ser du Sortify levert til Lista Fyr. Fargevalget i prosjektet er etter Miljødirektoratets design manualer (Designmanual for Norges nasjonalparker laget av Snøhetta for Miljødirektoratet). Til Lista fyr ble basisfargene i denne valgt.

Les mer om Sortify her.

Bestill en avfallsanalyse til ditt byggeprosjekt

EnviroPac har levert løsninger til mange tusen prosjekter og har et godt samarbeid med renovatører i Norge. Ved å involvere oss tidlig i prosessen får du både et fungerende og rent og pent bymiljø. 

Ta kontakt med oss i dag og bestill en uforpliktende avfallsanalyse. 

Her kan du se flere løsninger som er levert i forskjellige utemiljøer: