En emballasjepresse med flere kammer kan være løsningen!

For mange ulike avfallsfraksjoner? Ikke nok plass for tradisjonell kildesortering? Mer produktiv utnyttelse av areal?

Bølgepapp og kartong, plastfolie, trepaller, stroppebånd, metallbokser og makuleringspapir fra kontoret, lageret, butikken eller kjøpesenteret? Håndteres det flere typer avfall i bedriften og mangler det plass for en tradisjonell kildesorteringsløsning? Mange er i eksakt samme situasjon, men det finnes løsninger som gir mulighet til å sortere og komprimere avfallet direkte på stedet.

Den konstante avfallsstrømmen er en utfordring

Den tilsynelatende endeløse strømmen av ulike forpakningsmaterialer og avfallstyper er ofte omfattende i miljøer der store mengder varer håndteres – oppakking, ompakking og innpakking – daglig. Varer leveres i pappkartonger eller er emballert med krympeplast og kommer vanligvis buntet på paller. Alt dette forpakningsmaterialet må håndteres og tas hånd om effektivt, driftsøkonomisk og med minst mulig miljøpåvirkning.

Om det er en industribedrift, økes trolig andre typer avfallsfraksjoner i tillegg. En ytterligere utfordring er mangel på areal, spesielt innendørs, og containere som tradisjonelt benyttes til å sortere og oppbevare avfall og gjenbruksmateriale, tar mye plass. Det kan være dårlig med kapasitet også på utsiden av bygget, og en sorteringsstasjon plassert utendørs gir som regel flere interne avfallstransporter.

Kildesorter og komprimer flere typer materiale ved kilden

For å håndtere situasjonen finnes det en løsning, en type utstyr, som effektivt tar hånd om mange typer avfallsfraksjoner. Det er en såkalt flerkammerpresse – en emballasjepresse med ulike kamre – én eller flere, avhengig av volum for hver fraksjon. Flerkammerpressen kan enkelt bygges ut med flere kamre, som sorterer og komprimere flere typer avfall med en og samme maskin. Materiale komprimeres til kompakte baller og emballasjepressens kamre har betydelig mindre krav til plass enn en rekke med tradisjonelle containere for løst, ukomprimert avfall. Flerkammerpresser kan dermed plasseres ved siden av pakkestasjonen eller produksjonslinjen.

Mer produktiv utnyttelse av verdifullt areal

Det er effektivt å sortere og komprimere resirkulerbart materiale og avfall direkte der det skapes. Det medfører også mer produktiv bruk av lager- og produksjonsareal, og fjerner de interne avfallstransportene til containerne utendørs. For å spare ytterligere gulvareal, kan de komprimerte ballene stables oppå hverandre på lageret eller på lasterampen i påvente av å bli hentet.

Les mer om våre flerkammerpresser,
eller ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale. Vi kan også sette opp et møte på teams eller tilsvarende om du ønsker det:

Send forespørsel

    Ved å huke av her samtykker du til å motta elektronisk kommunikasjon fra Enviropac
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.