Test av karusell

Om vi velger bort å ha fremhevet bilde, synes ikke et av bildene i karusellen eller alle bilder i karusellen på nyhetsoversikten. Begge deler kan vi heller ikke ha, dvs. både fremhevet bilde og karusell - da blir det for mye på en gang. Kan vi plassere karusellen i artikkelen etter ønske?

djkdbnhkdjbnkdjbnkdbnkdbnkjdfnbkdnbmjnbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bdbndkbnlkfdjbnflkbnflgkbnlkgfbnlkfdbnlkjfnb

fdgbnfdlkbnfdglkbnfglkbnfglkbnfglkbnflkbnlfkbnfgb

dbndflgkjbndflkobnlkjbnflkjbnlkjbnlkfdbnldfkgbnlkfdbnlkfdgbnklfdgbnlkfnblkfnbm

dbndlkbnflkbnflkdnblknblkdnblkdgfbnlkfdbnlfdgbdfgb

ddfnmgbdfnmbklfdmnbløkgfdklbg