Tilbake til: Blogg: Kildesortering til inspirasjon Tilbake til: Kommuner Tilbake til: Nyhetsrom Tilbake til: Renovasjon
Renovatørenes viktigste produkt i avfallshåndteringen

EnviroPac ble i januar 2020 en del av SULO Group, verdensledende produsent av avfallsløsninger. Det gjør at vi i dag ikke bare er en forhandler, men også en forlengende arm fra fabrikken.

SULO Group er en ledende internasjonal produsent av 2- og 4-hjuls avfallsbeholdere i plast samt helt nedgravde og semi-nedgravde containere. 

Alle kommuner, IKS og renovatører er storforbruker av beholderne. Produktene er samfunnskritiske på bakgrunn av hvordan renovasjonen er lagt opp og fungerer i Norge. Det er et tilsynelatende enkelt produkt, men viktig for mange funksjoner, forteller Erlend Værdal, som er nyansatt salg- og produktansvarlig for det offentlige markedet i EnviroPac. 

En fullsorttimensbrosjyre på 2- og 4-hjulbeholdere er snar klar.

Selv om avfallsbeholderne ser relativt enkle ut, er Erlend overrasket over hvor fullspekket beholderne er med tilbehør og smarte løsninger de færreste tenker på. Det er mye og omfattende å sette seg inn i. Gjennom sommeren har vi jobbet med å få frem en komplett brosjyre, som vil være klar i løpet av kort tid. Den har vi god tro vil gjøre det enklere for våre kunder å velge mer miljøvennlige og funksjonelle løsninger med tilpasninger og tilbehør.

Avfallsbeholdere i inntil 100 % resirkulerbar plast, hjul produsert av resirkulerte bildekk og «Air Cushon» lokk som senker støy med inntil 20 dB.

Spesiallokket «Air Cushion» reduserer støy med inntil 20 dB.

Materialet som benyttes i produksjon er opptil 100 % gjenvunnet plast. Alle deler kan resirkuleres og inneholder ingen miljøfarlige stoffer. SULO har satt innsamlingen av utgåtte beholdere i system i de store europeiske markedene, noe som  gjør at de har god tilgang til resirkulert plast av høy kvalitet. Vi nevner også at til 2-hjulbeholderne har SULO patentert en gjenvinningsteknikk hvor gummi fra bildekk resirkuleres og benyttes i beholderens hjul. Hjulene er meget stillegående, ca. 10 % støyreduksjon sammenlignet med vanlige standard hjul. Det oppnås en høy miljøprofil og hjulene kan selvfølgelig resirkuleres på nytt, sier Værdal. Værdal nevner også et et spesial lokk med demping, «Air Cushion», som reduserer støy med inntil 20 dB.

 

Flere beholderstørrelser tilgjengelig enn de vi ser i Norge i dag

Vi har tatt frem noen spesialiteter som er verdt å notere seg på SULO avfallsbeholdere. Avfallsbeholderne kommer i en rekke ulike størrelser fra 60 til 1100 liter. For å bruke så lite plast som mulig er det viktig å tilpasse størrelsen på avfallsbeholderne til volumet som produseres. Man kan derfor tenke på at det finnes både 400 og 500 liter avfallsbeholder på 4-hjul og 2-hjulsbeholdere helt fra 60-80, 180-190  og 260-360 liter. Disse størrelsene er i liten grad benyttet i Norge. Beholderne på 240 og 260 liter kan også fås med skillevegg som gjør at du kan samle to typer avfall i samme beholder. 

Spesialbeholder for matavfall

Matavfall er en av de avfallsfraksjoner som er forbundet med stor utfordring i forhold til sortering. I flere områder i Norge havner fortsatt opp mot 50 % av matavfallet i restavfallet. Det store spørsmålet er hvordan vi skal få husholdningene og næringsbedriftene til å bli enda flinkere til å sortere ut matavfallet.

Lokk med aktivt bio-filter.

SULO har utviklet en egen beholder for matavfall som jeg har tro på vil være et bidrag til å oppnå ytterligere fokus rundt denne fraksjonen, og dermed en høyere sorteringsgrad, sier Værdal. Beholderen er perforert på sidene og har en bunnrist som samler eventuell væske. Lokket er helt tett med gummiforing i lokket som også kan leveres med et aktivt biofilter. Biofilteret gjør at matavfallet uten problemer kan oppbevares i 14 dager og er både hygienisk og luktfritt uten tiltrekning av skadedyr. Biofilteret har en levetid på ca. to år og kan enkelt skiftes av den enkelte husstand. Det er også mulig å få en hylle for bio/matavfallsposen som klikkes på øverst på beholderen. Løsningen krever ingen skruer eller verktøy og roterer ved tømming.

Beholder med lokk-i-lokk funksjon for glass og metall.

Benyttes en beholder med standard lokk til innsamling av glass og metall, ser vi ofte at hele plastposer med avfallet blir kastet i beholderen og kildesorteringen blir ikke tilfredsstillende. Lokket er også lett og kan blåse opp, og utøy og andre dyr kan finne veien til beholderen uten å komme ut igjen. Ved å ha et lokk-i-lokk, det vil si et innkast i det vanlige lokket med egen ring/ramme, vil vi oppnå både renere fraksjoner og lokket vil ikke kunne blåses opp. Det blir også helt tett i forhold til inntrengning av regnvann.

 

«Foto injeksjon», unikt fullfarget trykk som støpes i lokket.

Avfallsbeholderne kan merkes med fullfarget trykk. Erlend trekker spesielt frem «Foto injeksjon» som støpes i lokket og har like lang levetid som beholderen. Oslo kommune har blant annet valgt denne trykkemetoden med de nye nasjonale merkene og fargene for kildesortering. I kombinasjon med inntil 100 % resirkulerte beholdere som kan leveres i sort grå og fullfarget trykk med de nye nasjonale fraksjonsmerkene på lokket, er dette helt klart den mest miljøvennlige løsningen våre kunder kan velge, sier Erlend. Beholderen inkludert lokket kan i tillegg gjenvinnes 100 %.

Avfallsbeholdere med sporing og digital kommunikasjon

Beholderne kan utstyres med digital kommunikasjon for ruteplanlegging og nivåmåling av avfallsmengder. De kan også utstyres med RFID-chip som gjør at renovatøren til enhver tid vet hvor beholderen befinner seg, dvs. nøkkelfunksjonene er sporbarhet og tømmefrekvens. 

Høy grad av fleksibilitet med avfallsbeholdere fra SULO

Det beste med SULO avfallsbeholdere er fleksibiliteten og tilpasningsmulighetene. SULO er en global aktør innenfor plastproduksjon og er bl.a. verdens største underleverandør til bilindustrien. De har fortløpende overført ny teknologi til produktene. Dette er nok en av de viktigste årsakene til at SULO er så godt forankret som leverandør til renovasjonsselskap verden over, avslutter Erlend Værdal.  

Ønsker du ytterligere informasjon og en hyggelig prat om SULO avfallsbeholdere, så ikke nøle med å ta kontakt med Erlend Værdal ved å sende inn skjemaet, mail/ring til: erlend.vaerdal@enviropac.no / Tel. 924 23 497

Erlend Værdal, Salg og produktsjef, og vår nye mann på offentlig marked. Han har bakgrunn fra grafisk bransje og har lang erfaring fra område offentlige anskaffelser. Erlend er godt i gang med å  bli kjent med både produkter, leverandører, kunder og ikke minst bransje. Håpet er at han i løpet av året skal få hilst på så mange som mulig av dere.