Renovatørenes viktigste produkt i avfallshåndteringen

EnviroPac ble i januar 2020 en del av SULO Group, verdensledende produsent av avfallsløsninger. Det gjør at vi i dag ikke bare er en forhandler, men også en forlengende arm fra fabrikken.

EnviroPac ble i januar 2020 en del av SULO Group, verdensledende produsent av avfallsløsninger. Det gjør at vi i dag ikke bare er en forhandler, men også en forlengende arm fra fabrikken. 

SULO Group er en ledende internasjonal produsent av avfallsbeholdere i plast samt helt nedgravde og semi-nedgravde containere. Produktene de kanskje er mest kjent for, og som vi alle kjenner igjen, er SULO avfallsbeholdere med to og fire hjul. 

– Alle kommuner, IKS og renovatører trenger disse, og må kunne tilby dem til brukerne sine. De er samfunnskritiske produkter på bakgrunn av hvordan renovasjonen er lagt opp og fungerer i Norge. Det er et tilsynelatende enkelt produkt, men viktig for mange funksjoner, forteller Erlend Værdal, salg- og produktansvarlig i EnviroPac. 

Selv om avfallsdunkene ser relativt enkle ut, er de fullspekket med smarte løsninger de færreste tenker på. 

– For det første er man helt avhengig av at dunkene kan tømmes i en renovasjonsbil, og i Norge er det en rekke standarder man må forholde seg til. Håndtakene må for eksempel være utformet slik at man kan få plass til fôrede hansker på på kalde vinterdager, og de må også tåle å stå ute i over 30 minusgrader, forteller han. 

Avfallsbeholdere i inntil 100 % resirkulerbar plast og hjul produsert av resirkulerte bildekk

Materialene som benyttes i produksjon er opptil 100 % resirkulerbar plast av høy kvalitet og er konstruert for røff bruk og lang levetid. Alle deler er resirkulerbare og inneholder ingen miljøfarlige stoffer. Vi nevner også at til 2-hjulsbeholderne har SULO patentert en gjenvinningsteknikk hvor gummi fra bildekk resirkuleres og benyttes i beholderens hjul. Hjulene er meget stillegående, ca. 10 % støyreduksjon sammenlignet med vanlige standard hjul. Det oppnås en høy miljøprofil og hjulene kan selvfølgelig resirkuleres på nytt, sier Værdal. 

Et enkelt produkt med en rekke variasjoner og muligheter

Avfallsbeholderne kommer i en rekke ulike størrelser. Avfallsbeholderen på to hjul kan du få fra 60 liter og opp til 360 liter. Beholderen på 240 liter kan fås med skillevegg som gjør at du kan samle to typer avfall i samme beholder. 4-hjuls beholderen kommer i størrelser fra 400 liter til 1100 liter. 

Avfallsbeholderne er tilsynelatende enkle, men kan spesialtilpasses all slags bruk. 

Spesialbeholder for matavfall

Matavfall er en av de avfallsfraksjoner som er forbundet med stor utfordring i forhold til sortering. I flere områder i Norge havner fortsatt opp mot 50 % av matavfallet i restavfallet. Det store spørsmålet er hvordan vi skal få husholdningene til å bli enda flinkere til å sortere ut matavfallet. 

SULO har utviklet en egen beholder for matavfall som jeg har tro på vil være et bidrag til å oppnå ytterligere fokus rundt denne fraksjonen, og dermed en høyere sorteringsgrad, sier Værdal. Beholderen er utstyrt med luftehull og en rist i bunn som samler eventuell væske. Lokket er helt tett med et aktivt biofilter. Biofilteret gjør at matavfallet uten problemer kan oppbevares i 14 dager og er både hygienisk og luktfritt uten tiltrekning av skadedyr. Biofilteret har en levetid på ca. to år og kan enkelt skiftes av den enkelte husstand. 

For å nevne noen av de smarte finessene: 

Ulike lokk og spesiallokk 

Beholderne kommer med flere forskjellige typer lokk og man kan velge spesiallokk for både glass og resirkulerbart husholdningsavfall. Spesielt vil vi få trekke frem en 140 liter beholdere med et lokk i lokk for innsamling av glass og metall. Løsningen gjør at det kun er det lille lokket på toppen som trenger å åpnes ved innkast og lokket kommuniserer også tydelig med bruker om at “her er det glass og metall som gjelder”.

“Butterfly” lokk, åpnes fra to sider

Vi har også et såkalt “Butterfly lokk” for 2-hjulsbeholdere, som kan åpnes fra begge sider. Beholderen står da alltid riktig plassert i forhold til både kaste- og tømmefunksjon. Riktig posisjon på lokket stilles enkelt med et håndgrep. Lokket er utviklet i henhold til Europeisk standard for arbeidsmiljø. 

Støydemping 

Beholderne kan leveres med støydemping på både hjul og lokk. Disse løsningene reduserer lydnivået med inntil 20 desibel, og er svært nyttig i bakgårder og andre steder der avfallet håndteres nære der mennesker bor og ferdes. 

Uendelige muligheter for merking og design 

Avfallsbeholderne kan merkes med 4-fargers trykk som egner seg godt der man trenger informasjon eller merking av avfallsbeholderne. Lokkene fås i en rekke ulike farger, og kan merkes med de nye nasjonale merkene for kildesortering. Oslo kommune har blant annet valgt den nye merkeordningen på sine beholdere. 

Festemuligheter og lås

Det finnes festemuligheter til beholderne. Dette passer godt der avfallsdunkene tas i bruk ved skoler, barnehager og andre steder det er mulig at barn kan klatre på dem. Når beholderen er festet står den støtt uansett, og ingen risikerer å bli skadet.

 Det finnes også en rekke låsesystemer, blant annet lås for sikker makulering. 

Avfallsbeholdere med sporing og digital kommunikasjon

Beholderne kan utstyres med digital kommunikasjon som underletter ruteplanlegging og nivåmåling av avfallsmengder. De kan også utstyres med RFID-chip som gjør at renovatøren til enhver tid vet hvor beholderen befinner seg at riktig beholder står på riktig sted og sporbarhet på tømmefrekvens 

Fotpedal for økt hygiene

Avfallsbeholderne kan leveres med fotpedal for økt hygiene og redusert smittespredning. 

Høy grad av fleksibilitet med avfallsbeholdere fra SULO

Produktene fra SULO er tilpasset renovatørene og brukerne. Avfallsbeholderne kan tømmes rett inn i renovasjonsbilen i de to ulike kamrene. 

– Det beste med SULO avfallsbeholdere på 2- og 4 hjul er fleksibiliteten og tilpasningsmulighetene. SULO er en av verdens største produsenter av avfallsløsninger, og har fått med seg alt de har av erfaring inn i produksjon og produkt, avslutter Erlend Værdal.