Tilbake til: Blogg: Kildesortering til inspirasjon Tilbake til: Bærekraft og miljø Tilbake til: Maskiner til komprimering Tilbake til: Nyhetsrom Tilbake til: Renovasjon
Avos 20M: Neste generasjons komprimator

Avos 20M er neste generasjons komprimator, og setter nye standarder innenfor effektivitet, fleksibilitet og bærekraftig miljø.

AVOS 20M er utviklet av en av Europas ledende produsenter på komprimatorer og annet utstyr til avfallsbehandling. 

Ole Busengdal er regionsansvarlig i EnviroPac med mer enn 15 års erfaring innenfor maskiner til komprimering. Han forteller at AVOS 20M passer for de fleste bedrifter som håndterer større mengder avfall og kan tilpasses  kundene individuelt med enkle grep. 

– Tyske Avermann har utviklet og produserer AVOS 20M. De startet utviklingen av maskinen for fire år siden, og har brukt betydelige ressurser på utvikling og testing. De har blant annet involvert Universitetet i Osnabrück, Tyskland,  med styrkeberegning og design av maskinen. 

Riktig dimensjonert og tilpasset komprimator sparer tid og penger

Busengdal er imponert over summen av detaljene i den nye maskinen. 

– En komprimator vil alltid være en komprimator, men det handler om å forbedre alle de små detaljene. Det er ikke sånn at det er én revolusjonerende ny funksjon ved denne maskinen, heller summen av alle de gode detaljene som utgjør en vesentlig forskjell, forteller han. 

En komprimator brukes til å komprimere ulike avfallsfraksjoner, oftest restavfall og papp, men også plast. 

– Alle med større mengder avfall sparer både penger og miljø ved å komprimere avfallet. Norge er et lite land med store avstander, og man oppnår lønnsomhet ved at man reduserer transporten og opplever en forenkling av avfallshåndteringen generelt, forklarer Busengdal. Dette reduserer også miljøpåvirkningen. 

At AVOS 20M har blitt 500 kg lettere og har høyere tømmevekter enn forrige generasjon komprimatorer, bidrar også positivt  på miljø- og kostnadssiden.

Intelligent komprimator som varsler og forutser tømming

Avos 20M er utstyrt med elektronikk og tilkoblingsmuligheter man ikke tidligere har hatt på denne type komprimatorer. Den sier blant annet ifra når den er full, både i form av en varsellampe og den kan også varsle via e-post og SMS til både kunde og direkte til renovatør. 

Maskinen lagrer også statistikk, og vil derfor selv kunne forutse når den må tømmes neste gang. Dette gjør at man får en forutsigbarhet på tømmingen, og kan planlegge godt i forkant. 

Eget WiFi-nett for økt sikkerhet og fjernservice

De nye tilkoblingsmulighetene sørger også for at teknikere kan utføre fjerndiagnostikk og feilsøking uansett hvor de befinner seg. Maskinen danner sitt eget WiFi, som gjør at tekniker kan logge seg direkte inn på maskinen og føre full diagnostikk på alle maskinens operasjoner. Via fjernservice kan komprimatoren konfigureres og re-settes. Av HMS-årsaker kan ikke en maskin fjernstartes ubetjent. Dette er for å ivareta sikkerheten til driftspersonell. Eget Wi-Fi gjør også at uvedkommende ikke kan logge seg inn på maskinen når oppsettet er under bearbeiding. 

Ny bunnkonstruksjon hindrer frys

Selv med en rekke nye funksjoner, er Avos 20M hele 500 kilo lettere enn tilsvarende komprimatorer (forrige generasjon). Bunnkonstruksjonen er forsterket i et fiskebensmønster, som er adskillig stivere og mer stabilt enn andre maskiner. Formen hindrer avfall å trenge inn bak stempelet, og med et integrert dreneringskar unngår man at væske og nedbør fryser på vinteren. 

Flere nye fordelaktige funksjoner for smidigere bruk

Den nye komprimatoren kommer med flere nye funksjoner som kommer sluttbruker til nytte. Blant annet kan vi nevne større inspeksjonsluke og lavere innkasthøyde. Den store inspeksjonsluken forenkler vedlikehold og rengjøring. Den reduserte innkasthøyden forenkler daglig bruk og er også positivt i HMS-sammenheng.  Krokene er avtagbare som forenkler et evt skifte eller reparasjon av disse. 

Tømmeassistent for ekspanderende fraksjoner.

Bakerste delen av taket er hengslet for å forenkle tømming av spesielt de ekspansive fraksjonene. 

Også betjeningspanelet er blitt nytt. Grønt lys indikerer at maskinen er klar til bruk, gult lys gir beskjed til bruker om at noe må korrigeres, og rødt blinkende lys betyr at maskinene trenger service. Betjeningspanelet kan utstyres med både 230V og 400V. 

Avos 20M kan kundetilpasses på 1-2-3

Miljø, leveringstid og kostnader til produksjon og transport blir mer og mer viktig. For å ivareta effektive prosesser og kundetilpasning er komprimatoren derfor utviklet som en grunnmodell. Den nedre delen av innkast- og pressområde er lik på alle maskiner mens det kan velges og monteres forskjellige innkastkonfigurasjoner. Alle deksler, sidevegger og rammesystem kan monteres på stedet. Dette kan også enkelt byttes ved behov.

Innkast med 7 forskjellige versjoner.

Innkastdelen kan tilpasses på minst syv forskjellige måter, noe som er en stor fordel dersom lokaler, bruksmåte eller eier av maskiner skulle endre seg. 

– Alt i alt er dette en maskin som er så fleksibel at den med enkle tilpasninger kan brukes av alle ulike bransjer, og den fungerer like godt for brukeren som for renovatøren. Med svært enkle grep kan den tilpasses alle behov, avslutter Ole Busengdal. 

Her kan du laste ned brosjyre:

Er du interessert i ytterligere informasjon om Avos 20M? Ta kontakt med EnviroPac i dag.