Komprimerende avfallsbeholder for kjøkkenet

Komprimerer både restavfall og plast inntil 70 %!

Avfallsbeholderen er enkel i bruk og du oppnår umiddelbare fordeler:

  • En langsommere fylling av beholderen gir færre turer ut for å tømme avfallet
  • Du klarer deg med mindre/færre avfallsbeholdere og reduserer renovasjonskostnader
  • Mindre bruk av avfallsposer
  • Færre tømminger og transporter gir mindre utslipp av Co2

 

Bestill eller send oss en henvendelse her.