Tilbake til: Lager og logistikk
Reduser kostnadene til avfallshåndteringen

For lager og logistikksenter, varehus, m.fl. er gevinstene formidable, både på drift og arbeidsmiljø.

Det er viktig å tilrettelegge avfallsutstyret tilpasset bedriftens behov. Med det oppnås både økonomiske fordeler og miljøgevinster for både bedriften og samfunnet. Når avfallet komprimeres på stedet går mer avfall til gjenbruk og gjenvinning.

Renere avfallsfraksjoner gir høyere pris
Renere avfallsfraksjoner gir høyere pris for avfallet eller reduserte kostnader fra renovatør som følge av færre hentinger/tømminger.

Sikrere arbeidsmiljø
Settes avfallshåndteringen i system ser vi også at personalet bruker mindre tid på avfallshåndteringen. Arbeidsmiljøet blir sikrere, du får mer gulvplass og miljøet blir triveligere.

Regnestykke
Her kommer et regnestykke som viser både reduserte kostnader og en mindre belastning på miljøet:
Ved en avfallsmengde på ca. 25 tonn pr. år ser vi at kostnadene til henting og transport med container uten løsning for komprimering ofte ligger i område 40 – 60 000,- basert på to hentinger pr. uke. En komprimator vil kunne redusere antall hentinger til kun 5-6 ganger pr. år og vil utgjøre en totalkostnad på ca. kr 4-8000,-

Den årlige besparelsen til hente- og transportkostnader vil ligge i størrelsesområde +/- kr 35 000,- Normal levetid på en løsning med komprimator fra EnviroPac er inntil 20 år avhengig av bruk og type avfall.

Brukte maskiner får du også hos oss
Vi har til enhver tid brukte maskiner tilgjengelig, både komprimatorer, emballasjepresser, glassknusere og andre spesialmaskiner for komprimering. Kjøp trygt hos oss. Alle maskiner har full servicegjennomgang og en servicerapport medfølger. Leie og finansiering!

Ta kontakt med oss for informasjon om en oppdatert og moderne avfallsløsning.