Vi gir deg en uforpliktende gjennomgang av din eksisterende avfallsløsning

Ta kontakt med oss for et tilbud på innbytte - finansiering og leasing.

Suveren kildesortering på Postens terminalbygg, Østlandet. Her i kombinasjon med komprimatorer og Binge containere

Det er viktig å tilrettelegge avfalls utstyret tilpasset behovet. Ved det oppnås økonomiske fordeler for bedriften og miljøgevinster for samfunnet. Komprimeres avfallet i maskiner på stedet går mer avfall til gjenbruk og gjenvinning.

Renere avfallsfraksjoner gir høyere pris for avfallet eller reduserer kostnader fra renovatør som følge av færre hentinger. Settes avfallet i system ser vi også at personalet bruker ,indre tid på avfallshåndteringen. Arbeidsmiljøet blir sikrere, du får mer gulvplass og miljøet blir triveligere.

Binge containere er som skreddersydd for kildesortering i større produksjonslokaler.

Ved en avfallsmengde på ca. 25 tonn pr. år, ser vi at kostnadene til henting og transport med container uten komprimering ofte ligger i område 40 – 60 000,- basert på to hentinger pr. uke. En komprimator vil kunne redusere antall hentinger til kun 5-6 ganger pr. år og vil utgjøre en totalkostsand på ca.4 – 8000,-

Last ned brosjyrer her om aktuelle produkter til komprimering, kildesortering, oppbevaring av avfall.

Er du interessert i en uforpliktende gjennomgang av din eksisterende avfallsløsning, så ta kontakt med oss. Vi har salg og service i hele landet.