Tilbake til: Maskiner til komprimering Tilbake til: Nyheter Tilbake til: Nyhetsrom
Optima – kverning og bearbeiding av råvarer

Kvernet materiale benyttes til energi og produktgjenvining - og er et godt bidrag til den sirkulære økonomien.

Vi introduserer Optima kverner i Norge som består av enkeltstående maskiner og komplette industrielle løsninger. Innmating, kverning, separasjon og lagring av materiale som kan bestå av transportbånd, grov- og finkverning, luftseparasjon, siloer, med mere.

De fleste avfallstyper kan resirkuleres. Plast, tre, tekstiler, industri- husholdningsavfall, med mere.

Optima Recycling Solutions (ORS) har mer en 50 års erfaring med leveranser over store deler av verden. Produksjonen ligger i Nord Spania i Baskerområde som er kjent for utstrakt metallindustri av høy kvalitet. Maskinene og løsningene har solid produksjonshistorie gjennom flere genersjoner og vi ser fram til å presentere de gode løsningene for det norske markedet. Flere av løsningene ser vi vil være et godt bidrag til sirkulærøkonomien. Du kan laste ned en kort beskrivelse av produktene her: Optima produktinfo NO
En link til en informativ norsk Optima web side finner du i høyre kolonne.
Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon: