Avfallsløsninger for grøntareal og offentlig utemiljø

Ny konseptbrosjyre

Ny konseptbrosjyre med avfallsløsninger for utemiljø.

I brosjyren kan du lese om:

  • Helt nedgravde containere
  • Semi-nedgravde containere
  • Overflatecontainere
  • Miljøskap, beholderskjulere og miljøhus
  • Utendørs avfallsbeholdere
  • Utendørsmøbler og askebegre
  • Nyheten Solarbin
  • Containere