Tilbake til: Innendørs kildesortering Tilbake til: Messer og utstillinger Tilbake til: Nyheter Tilbake til: Nyhetsrom
Avfallsforum Møre og Romsdal Høstkonferanse

Besøk oss i utstillingen og bli nærmere kjent med vår nye komprimerende avfallasbeholder "Komprimo" samt SOLARBIN som drives med solceller og digital kommunikasjon.

«Komprimo» avfallsbeholder til å ha under kjøkkenbenken komprimerer både restavfall og plast inntil 70 %.

Med dette vil vi kunne oppnå:

  • En langsommere fylling av beholderen gir færre turer ut for å tømme avfallet
  • Det blir mindre bruk av avfallsposer
  • Mindre ustlipp og støy fra tungtransportør
  • Færre tømminger for renovatør

Transportkostnader er en betydelig kostnad i tilknytning til avfallshåndteringen, og med reduserte hentinger vil Komprimo bidra til mer effektiv og økonomisk drift. Viktig er det også at forbruk av plastposer og sekker vil gå ned.