Tilbake til: Nyheter Tilbake til: Nyhetsrom
Håndtering av Farlig Avfall

Ny konseptbrosjyre - løsninger for sikker innsamling og trygg oppbevaring

En rekke virksomheter har plikt til å levere og deklarere avfall. Vi tilbyr flere løsninger for innsamling og oppbevaring av avfallet. Produktene er merket, klassifisert og godkjent for den aktuelle avfallstype.

  • Oppsamlingskar
  • Miljøskap for farlig avfall
  • EE-bur og vogner
  • UN-godkjent BigBox
  • Brannsikre avfallsbeholdere for røffe miljøer
  • Kildesortering for småelektrisk
  • Innsamlingsnett
  • Beholdere for risikoavfall og kanylebokser