Tilbake til: Våre tjenester
Salg og kundesenter

Vi har satt vår kunnskap i system og tilbyr våre kunder en uforpliktende avfallsanalyse.

I over 20 år har EnviroPac bidratt overfor næringsliv og offentlig sektor til å ta riktige miljøvalg i forhold til bærekraft, samfunnet og bedriftens lønnsomhet. Gjennom tusenvis av prosjekter har vi ervervet oss en betydelig mengde kunnskap og erfaring.

Det er en kunst å kildesortere.
Våre landsdekkende salgteam og vårt kundesenter tilbyr rådgivning innenfor flere områder av maskiner og utstyr til kildesortering og behandling av avfall.

Kundesenteret tilbyr månedlige, halvårlige og årlige oppfølginger etter ønske fra kunde. På denne måten sikres kompetanseoverføring og trygghet rundt avfallsløsningene og utfordringene løses raskt og profesjonelt. Kundesenteret tilbyr også opplæring av personalet, hele avdelingen, distriktskontorer etc. i en implementeringsfase.

For å få gjennomslag for en vellykket kildesortering må alle parter involveres. Det må skapes forståelse for prosesser og aller best er det når avfallshåndteringen blir en del av firmaets miljøprofil. En vellykket kildesortering må starte på den enkeltes arbeidsplass og gå som en rød tråd gjennom hele prosessen via renholdspersonalet til renovatør. For et best mulig resultat, er det viktig med et godt og givende samarbeide på alle plan mellom alle involverte aktører.

Lykkes vi med å tilrettelegge for en god kildesortering der avfallet oppstår økes andelen som går til gjenbruk og gjenvinning betydelig.