Tilbake til: Blogg: Kildesortering til inspirasjon Tilbake til: Handel Tilbake til: Nyhetsrom
Avfallshåndtering og resirkulering hos Gekås Ullared

Gekås Ullared samarbeider med vårt svenske søsterselskap Orwak om en mest mulig miljøvennlig og effektiv avfallshåndtering.

Gekås Ullared er ett av Sveriges mest populære turistmål og regnes i dag som verdens største varehus. At et varehus med 4,8 millioner kunder, som handler varer for 5,3 milliarder kroner årlig produserer en hel del avfall er selvsagt. Gekås Ullared samarbeider med vårt svenske søsterselskap Orwak om en mest mulig miljøvennlig og effektiv avfallshåndtering.

Inge Nilsson er ansvarlig for miljø og avfallshåndteringen på Ullared og forteller om arbeidet med bærekraft som omfatter så vel virksomhet av varehuset og lager, som nettverket av leverandører. Ambisjonen er å minimere miljøpåvirkningen i virksomhetens hverdag gjennom en rekke ulike tiltak.

I likhet med de fleste butikker og varehus utgjør papp og plast det meste av avfallet. Inge Nilsson forteller om arbeidet med å resirkulere bølgepapp som siden blir til nye kartonger.

– På Ullared resirkuleres så mye bølgepapp at om en eneste stor kartong skulle lages av materialet, så ville den bli en kilometer bred, tre kilometer lang og fire meter høy. Tilsvarende plass nok til å parkere 38 800 lastebiler med henger på 25 meter. Det er hva 3000 tonn bølgepapp som årlig resirkuleres på Gekås Ullared tilsvarer.

Mangler i det forebyggende vedlikeholdsarbeidet

Inge begynte å jobbe på Gekås Ullared i 2008. Servicearbeidet besto da av heller å reparere når det var krise enn å arbeide forebyggende. I samarbeid med Orwak ble det derfor utarbeidet en plan for serviceintervaller på maskinene. Slik har man sikret seg at maskinene aldri blir stående på grunn av feil.

– Min arbeidserfaring har gjort at jeg engasjerer meg mye i hvordan vi bruker våre maskiner for avfallshåndtering. Det var slik jeg identifiserte manglene i det forebyggende vedlikeholdsarbeidet.

– Tidligere var det akseptabelt at en maskin kunne stå stille en hel formiddag. Man kjørte helt enkelt maskinene til de gikk i stykker. Men i lengden er det ikke holdbart – mengden kartong blir jo ikke mindre selv om pappressen stopper. Gir man derimot maskinene riktige forutsetninger for å fungere optimalt, øker sjansen betraktelig for at de faktisk gjør det også, sier Inge.

For håndtering av så vel papp som plast bruker Ullared flere komprimeringsløsninger. Større emballasjepresser benyttes til plast som presser plasten i sammen til baller. I tillegg benyttes brikettpresser som presser kartong sammen til briketter i forholdet 20:1. I Sverige har denne løsningen vært en suksess. I Norge har renovatørene pr. i dag begrenset med mottak for denne miljøvennlig og økonomiske løsningen.

Delaktig i produktutviklingen

Gjennom samarbeidet med Orwak har Inge selv i høy grad blitt delaktig i hvordan enkelte komprimeringsløsninger har blitt forbedret. Blant annet oppdaget han at en eldre type av brikettpresse arbeidet betydelig raskere enn den nye:

– Ved neste servicetilfelle satte jeg spørsmålstegn ved dette og etter ytterligere målinger sammen med Orwak så vi at mine sammenligninger stemte. Hydraulikken i den gamle maskinen viste seg å være tilpasset for å klare temperaturer utendørs, hvilket ga den effekt at den ble raskere. Mitt krav ble derfor at den nye maskinen skulle være like rask – og helst raskere.

Resultatet av kravet og samarbeidet ble den nye komprimatoren Brickman 2000k som brukes på Ullared i dag. Den er raskere og har dessuten en større kapasitet enn tidligere modell.

Plassoptimert transport gir bedre kostnadseffektivitet

Ullared bruker også et stort antall emballasjepresser for komprimering av plast. Kanskje ville det være naturlig med tanke på mengden avfall å velge den største maskinen, men de har valgt en modell som produserer baller eksakt like store som en Europall, Orwak Power 3420. Fordelen ligger i at en Europall er 120 cm lang. Ballen kan altså veltes ut på en pall, hvilket gir høyden 80cm.

3 baller i høyden blir med andre ord 240 cm. En standardisert lastebil er 260 cm høy og 250 cm bred innvendig. Slik optimerer Ullared sin transport av plastavfall og kan altså få inn to paller i bredden, lastet med tre paller i høyden, hvilket innebærer minimalt ubenyttet plass. Inge igjen:

– Jo smartere vi kan tenke rundt håndteringen av avfall, desto bedre er forutsetninger for at vi skal klare en pluss- eller nullverdi for håndteringen. At vi resirkulerer all papp og mykplast innebærer fortrinnsvis et pluss i spørsmål om inntekter ettersom det er ettertraktet materiale å resirkulere.

Lydhør samarbeidspartner – en forutsetning for optimale løsninger

At Orwak som leverandør og samarbeidspartner er lydhør og deler Inges tekniske kunnskap gjør det lett for begge parter å benytte hverandre som sparringspartner for ideer. Det skaper i sin tur en god grunn for saklige dialoger der nye måter å tenke og arbeide vokser frem. Inge forklarer:

– Når man samarbeider med mennesker som virkelig lytter på hva man sier, og som selv også har gode ideer, kjenner man stor støtte og tillit til at man finner optimale løsninger. Som en direkte følge av at vi over lengre tid har arbeidet med kontinuerlig vedlikehold, er det mange av de maskiner som finnes her da jeg begynte å arbeide på Ullared som fortsatt står igjen og fungerer også i dag. Jeg er både glad og stolt over vårt samarbeid med Orwak. Ser man på hvordan situasjonen var i begynnelsen – da maskinene kunne stå stille en halv arbeidsdag – så er det veldig stor forskjell til i dag. Nå reagerer personalet om noen av maskinene står stille i et halvt minutt.