Tilbake til: Blogg: Kildesortering til inspirasjon Tilbake til: Nyhetsrom Tilbake til: Renovasjon
Containerguiden: Del 1

Hva du må tenke på når du kjøper container

Kunnskapen om avfallscontainere hos innkjøpere kan variere, og ulike faktorer må tas hensyn til for at det ikke skal bli en dyrekjøpt erfaring. Hans Petter Jansson selger ILAB containere til det norske markedet og har ansvaret for kunder innen alle kategorier – alt fra små firmaer til filialansvarlige eller containerparkansvarlige hos større renovasjonsselskap.

– Alt fra ferske innkjøpere til de mer rutinerte har ønsker og spørsmål om containere og bruken. Det er ikke helt uvanlig å guide kunden på rett vei til rett container.

Containerens bruk og innhold avgjør valg av containertype

Containere finnes i en rekke ulike størrelser. I valget av container er det derfor først viktig å finne ut hvor og hvordan containeren er tenkt brukt. Videre er det viktig at man har helt klart for seg hvilket materiale containeren skal inneholde, hvordan containeren skal transporteres og med hvilket kjøretøy.

– Det har blant annet med å gjøre hvilken vekt containeren blir belastet med og som en følge av det, hvor sterkt stålet må være. Det er f.eks. stor forskjell på å kaste papp i en container og det å kaste metallskrot. Er det væske i avfallet er det enda viktigere at containeren ikke lekker og så videre.

: Rett container til rett fraksjon er avgjørende for containerens levetid

 

Enkelte materialer har stor metallpåvirkning – spesielt om det er organisk eller bløtt. Det kan da være behov for spesiell behandling av innsiden. Hva containeren tåler handler altså om så vel mekanisk som kjemisk belastning. Kort sagt; hva konstruksjonen og stålet i containeren tåler. Målet med å forsikre seg om hvilken container som passer for hva er naturligvis at containeren skal holde så lenge som mulig.

Fokuser ikke på detaljene

Ofte har kjøper allerede en containerløsning og vil da enten bytte den ut i sin helhet eller gjøre enkelte forandringer av eksisterende løsning for at den skal bli litt bedre. Fokus havner mange ganger på et altfor detaljert nivå, noe Hans Petter vil fraråde.

– Jo flere spesialløsninger man forsøker å arbeide fram, desto større er risikoen for feil og bekymringer.

– Derfor forsøker vi i den grad det går å lede kundene mot standardløsninger som finnes og som vi vet fungerer. Det er faktisk en av våre viktigste oppgaver: å få kjøperen til å forstå av avfallet sjelden er av en så spesiell karakter at spesialkonstruksjoner kreves. De blir dessuten som regel veldig mye dyrere.

Sikkerhet først

Det er også viktig å velge produkter som er sikre å bruke – med CE-merket* tak og tydelige bruksanvisninger og instruksjoner.

– De som bruker våre produkter befinner seg ofte i risikoutsatte miljøer. Dels er det et spørsmål om trafikksikkerhet, i og med at avfallsfylte containere transporteres på våre veier. Der får det selvfølgelig ikke skje noe da det kan få katastrofale følger. Håndtering av avfall omfatter mange risikofylte momenter – det er store krefter i sving når containerne åpnes.

– Årsaken til bransjens fokus på sikkerhet er at det gjennom årene har skjedd ulykker både på grunn av slurv i bruk eller at bruker tar snarveier og ikke følger instruksjonene. Samtidig går det ikke å se bort fra at ansatte i transportnæringen lever under stadig tidspress. Nye løsninger utvikles kontinuerlig for å eliminere så mange risikomomenter som mulig.

Fire vanlige feil ved valg av container – og hvordan du unngår dem:

1. Containeren er ubrukelig
Løsningen du har kjøpt passer kanskje ikke norske kjøretøy – Bredden kan være over tillatte 2,55 m, eller at rammen på krokcontaineren ikke er av påkrevd standard: SS3021 – Svensk Standard

2. Løsningen holder ikke for det den skal brukes til
Undersøk og påse at din leverandørs produkter holder den kvalitet som loves før kjøp og velg et produkt som holder for det materialet den skal fylles med.

3. Uteblitt eller for sen levering
En ordre «forsvinner» ikke bare. Vær obs dersom du mistenker at leverandøren har glemt bestillingen på ett eller annet sett. Dette kan til slutt medføre at de ikke kan levere innen lovet tidsfrist. Kort sagt; påse at din leverandør har oppfattet og bekreftet bestillingen. Kundereferanser kan gi en god indikasjon på om de holder mål eller ei.

4. Dårlig kvalitet
En vanlig feil er å la prisen bestemme. Lav pris er ikke alltid et tegn på god butikk. Leverandøren kan velge å senke prisen for å vinne flere salg. Risikoen er da at de går ned på kvalitet i stål og produksjon. Påse derfor at din leverandør oppfyller kravene om miljø-, arbeidsmiljø- og kvalitetssertifisering.


*CE-merking
Maskindirektivet er tatt frem for å sikre arbeidsmiljø for mennesker som arbeider med ulike maskindrevne produkter, blant annet for å hindre skade. For produkter som er å betrakte som maskiner (f.eks. containere med tak som har integrert strøm, pneumatikk eller hydraulikk) må enkelte kriterier oppfylles. CE-merkingen er en produktmerking som forteller at produktet er i overensstemmelse med EUs grunnleggende krav om helse, sikkerhet, funksjon og miljø samt at beskrevet kontrollprosedyre er fulgt.