Tilbake til: Blogg: Kildesortering til inspirasjon Tilbake til: Bærekraft Tilbake til: Nyhetsrom
Sirkulærøkonomi

Riktig utstyr – sammen med de riktige løsningene – gjenvinner verdier

Sirkulærøkonomi har eksistert lenge. EnviroPac har i over 20 år bidratt overfor næringslivet til å ta riktige miljøvalg både i forhold til reell bærekraft, samfunnet og bedriftens lønnsomhet. I den nye sirkulærøkonomien handler det enda mer om å ta ansvar sett i et større perspektiv. Verden står overfor store utfordringer. Både klima og befolkningssituasjonen endrer seg.
Forbruket på verdensbasis kommer til å doble seg mange ganger og ressursene vil ikke strekke til.

Vi må alle bidra til å sikre mindre avfall, mer gjenbruk og økt bruk av sekundære råvarer i omløp. Dette starter med deg og meg, på den enkeltes arbeidsplass for å få dette til å fungere. Lønnsomheten er nødvendig for å ta kloke valg.

Kunde- og samfunnstilpassede løsninger sammen med rasjonell drift og miljøvennlige produkter av høy kvalitet er vår bærebjelke. Vi spiller på lag med ledende produsenter i Norden og Europa.

Vi møter kundene med fokus på miljø, samfunnet og bedriftens lønnsomhet. Enhver bedrift må ta ansvar og finne sin plass i sirkulærøkonomien. Kommunikasjon mellom alle involverte parter er helt avgjørende for å få gjennomslag for en vellykket kildesortering. Det må skapes forståelse for prosesser og avfallshåndteringen bør bli en del av firmaets miljøprofil. Vår erfaring gjennom tusenvis av prosjekter har gitt oss en betydelig kunnskap.

Å bruke aktivt et verktøy for dokumentert og systematisert avfallshåndtering ser vi er både motiverende og økonomisk lønnsomt. Bl.a. blir hver fraksjon av avfallet veid og registrert og resultatene fremkommer i statistikker og rapporter.

Vi samarbeider med landets ledende renovatører når det gjøres valg av kommunikasjonsløsning til kildesorteringen. En vellykket kildesortering må starte på den enkeltes arbeidsplass og gå som en rød tråd gjennom hele prosessen via renholdspersonalet til renovatør. Renovatørene har i dag utviklet gode forretningsmodeller som fører til gjenbruk, ombruk og reparasjon av råvarer i omløp.