Tilbake til: Blogg: Kildesortering til inspirasjon Tilbake til: Bærekraft Tilbake til: Nyhetsrom
Kildesortering på stedet

Å sortere på stedet der avfallet oppstår har så langt i kildesorteringens historie gitt størst grad av gjenbruk og gjenvinning. Det er viktig å legge forholdene til rette, ha målsettinger og få den enkelte til å se HELE verdikjeden.

Fra næringslivet ser vi spesielt gode og målbare resultater både i forhold til miljøet og den enkelte bedrifts lønnsomhet ved å investere i maskinelt utstyr som komprimerer avfallet på stedet og da gjerne sammen med elektronisk utstyr for veiing og nivåmåling.

Mer lønnsomhet
Når løst materiale komprimeres resulterer det i færre hentinger, mindre transport og dermed lavere transportkostnader og utslipp av CO2. Sortert og høykomprimert materiale blir ofte til en inntektskilde som bidrar til bedre lønnsomhet.

Høyere produktivitet
Tid er penger. Mindre tid blir brukt av personalet på avfallshåndteringen som gir mer tid til kjernevirksomheten.

Ryddig, triveligere og sikrere arbeidsmiljø
Bedre rutiner og håndtering av avfallet gir mer personsikkert arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.

Mer gulvplass
Gulvplass er en ressurs. Å systematisere håndteringen med en komprimeringsløsning gir mer lagringsplass.

Mer gjenvinning og gjenbruk
Resultatet av å sortere på stedet og komprimere løst materiale gir mer avfall til gjenvinning og gjenbruk.

Den nye teknologien
Å investere i moderne løsninger for veiing og nivåmåling for å kunne systematisere data i forbindelse med innsamling, gir gevinster både for samfunnet og bedriftens lønnsomhet.