Tilbake til: Containere Tilbake til: Nyheter Tilbake til: Nyhetsrom
Sedimenteringscontainer fra ILAB

Nå kan du bestille vår LV-AV 24 med tre skillevegger.

Denne løsningen er tatt fram for anleggsarbeide og nybygg. Containeren tømmes gjennom at innholdet/massene suges ut med f.eks. en slambil. Gangbroen gir en sikker og god oversikt i de tre kamrene og rekkverket på gangbroen kan felles ned ved transport. Innsiden av containeren er lakkert med Inerta for en høyere korrosjonsbeskyttelse.

Ta kontakt med vår mann på ILAB containere, Hans Petter Jansson for nærmere informasjon:
Tel. 930 41 678 / 400 06 130  info@enviropac.no