EnviroPac Løsninger

EnviroPac Løsninger

Vi ser en utvikling i at andelen av kundetilpassede løsninger innefor avfallshåndteringen øker. For å dekke de ulike behov kreves både kunnskap og produkter innenfor et bredt register. EnviroPac fremstår som en ledende aktør og går i front for nye og vellykkede løsninger innenfor flere områder. Vi samarbeider med renovatører i hele landet og sammen med kundene kommer vi frem til løsningene som gir de beste resultater. Et vellykket resultat krever at løsningene må være enkle og tilrettelagt for brukerne, starte på den enkeltes arbeidsplass og gå som en rød tråd gjennom hele prosessen. Vi har valgt å trekke frem noen prosjekter som både kundene og vi er stolte av.

Felles for alle er en klar forbedring innenfor områdene helse, miljø og sikkerhet, rasjonell drift, reduserte kostnader til avfallshåndteringen og ikke minst bidrar alle tiltak til et bedre miljøregnskap i form at reduserte utslipp av Co2 og en høyere grad av gjenvinning.

 
 EnviroPac Løsninger