Sentrale stasjoner med felles innsamling

Sentrale stasjoner med felles innsamling

I forhold til sirkulærøkonomi med mål om at en større andel av avfallet skal gå til gjenbruk, gjenvinning og bruk av sekundære råvarer i omløp, er det helt avgjørende for kommuner å tenke nytt i forhold til hvordan avfallet samles inn. Dette både i forhold til inbyggerne og det private næringslivet.Les mer om Sentrale stasjoner med felles innsamling

Video på nedgravde containere

Video på nedgravde containere

Fremtidens avfallsløsning for borettslag og det offentlige miljø. Se våre løsninger fra bl.a.Hvalstrand bad i Asker.Les mer om Video på nedgravde containere

ORWAK video

ORWAK video

Her kan du laste opp video på flere varianter av ORWAK emballasjepresser for papp/kartong, plast mm.Les mer om ORWAK video

Video på kanalpresser.

Video på kanalpresser.

Komprimering av avfall med en kapasitet fra 90 - 460 m3/t og ballevekter fra 250 - 700 kg.Les mer om Video på kanalpresser.

Video på matavfallsanlegg til Den Norske Opera & Ballett

Den Norske Opera & Ballett, Hotel Continental og Holmen Fjordhotel valgte et matavfallsanelgg som omdanner matavfall til komport på 18 timer.

Video på matavfallsanlegg: Restewolf for Biogassanlegg

Video på matavfallsanlegg: Restewolf for Biogassanlegg

Avfallet kvernes og føres ned i tanker som hentes og fraktes til biogassanlegget.Les mer om Video på matavfallsanlegg: Restewolf for Biogassanlegg

Video på "Sortify" utendørs avfallsbeholder for det offentlige miljø

Video på "Sortify" utendørs avfallsbeholder for det offentlige miljø

Genialt utviklet for inntil fire fraksjoner avfall med en total kapasitet på 280 liter. Står stødig med betongelement. Enkel tømming. Valgt av over 100 kommuner i Sverige.Les mer om Video på "Sortify" utendørs avfallsbeholder for det offentlige miljø