iTainer mobil komprimator - en innovasjon innen avfallshåndtering.

iTainer mobil komprimator - en innovasjon innen avfallshåndtering.

iTainer - merk deg navnet, representerer en helt ny generasjon med komprimatorer og er konstruert for håndtering av avfall i et sikkert lukket system. Modellen på bilde har en kapasitet på 10 m3. Den kan utstyres med elektronisk veie- og betalingssystem. Videre er den klargjort for digital kommunikasjon. iTainer er mobil med standard løftesystem- mao. kan den flyttes rundt etter behov.

iTainer mobil komprimator - en innovasjon innen avfallshåndtering.

iTainer er designet for urbane miljøer, men vil også egne seg for større kultur- og sportsarrangement eller i en trafikkert båthavn med betalingsløsning om det er tilrettelagt for det.

Mobil komprimator med løftekrok i et helt lukket system. Komprimatoren er helt innkapslet og dermed sikker for både mennesker og miljø. Takket være muligheter for spesialtilpasning og et imponerende patentbeskyttet design er Itainer et virkelig blikkfang.

Du er hjertelig velkommen til vår stand for å få mer infromasjon om fremtidens komprimatorer med nye anvendelsesområder.

iTainer mobil komprimator - en innovasjon innen avfallshåndtering.


De store flatene kan benyttes enten til informasjon eller reklameplass.

 iTainer mobil komprimator - en innovasjon innen avfallshåndtering.
Luken til høyre er betalingssystem med kredittkort. Til venstre ser vi innkaståpningen med et veiesystem som er dekket av glass.