Maskiner som komprimerer avfallet på stedet er et godt bidrag til sirkulærøkonomien.

Maskiner som komprimerer avfallet på stedet er et godt bidrag til sirkulærøkonomien.

Når avfallet komprimeres på stedet resulteres det i færre hentinger fra renovatør, det blir mindre transport og dermed lavere transportkostnader og utslipp av CO2. Sortert og høykomprimert materiale blir ofte til en inntektskilde som bidrar til bedre lønnsomhet.

I tillegg oppnås også andre hyggelige effekter for bedriften:

 • Høyere produktivitet!
  Tid er penger. Mindre tid blir brukt av personalet på avfallshåndteringen som gir mer tid til kjernevirksomheten
 • Ryddig, triveligere og sikrere arbeidsmiljø
  Bedre rutiner og håndtering av avfallet gir et personsikkert arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere
 • Mer gulvplass
  Gulvplass er en ressurs. Å systematisere avfallshåndteringen med en komprimeringsløsning gir mer lagringsplass
 • Mer gjenvinning og gjenbruk
  Resultatet av å sortere på stedet og komprimere løst materiale gir mer avfall til gjenvinning og gjenbruk
 • Den nye teknologien
  Å investere i moderne løsninger for veiing og nivåmåling gir systematisert data i forbindelse med innsamling. Dette gir gevinst både for samfunn og den enkelte bedrift
Maskiner som komprimerer avfallet på stedet er et godt bidrag til sirkulærøkonomien.
Riktig utstyr er et nødvenidg bidrag om vi skal lykkes med sirkulærøkonomien.

Ingen er vel egentlig i tvil om hvilken kompetanse EnviroPac har på maskiner til komprimering av avfall. Det har blitt noen tusen prosjekter i løpet av 20 år. Vi samarbeider med flere leverandører innefor både emballasjepresser, komprimatorer, større anlegg til komprimering som kanalpresser og maskiner til komprimering av isopor (fiskekasser), skumgummi mm.  Det aller siste som vist på Avfallskonferansen: Maskiner som knuser glass! Ypperlig for bar og restaurant.
Trykk er for link til sortiment.

Ta kontakt med en av våre 20 perosner i salg.
Salg og service i hele landet!
Tel. 06130 / info@enviropac.no

Maskiner som komprimerer avfallet på stedet er et godt bidrag til sirkulærøkonomien.
Kontaktskjema
 1. Send inn skjema og vi tar kontakt med deg.