Konseptbrosjyre for næringseiendom og offentlig bygg

Konseptbrosjyre for næringseiendom og offentlig bygg

Her finner du gode tips til hvordan redusere kostnadene både til renovasjon og transport. Hos oss finner du Skandnavias største produktspekter på maskiner og ustyr til avfallshåndtering. Benytt anledningen og få et kanontilbud av oss før påske!

Last ned brosjyren her:

Last ned filNaringseiendom og offbygg.pdf(6 5 0 9kb)

Se også våre kidesorteringsløsninger for kontor, offentlige/undervisningsbygg og kjøpesenter som vi spesialtilpasser med farger, logo og design.
Send inn skjema eller på mail til: info@enviropac.no / Tel. 400 06

Verdien av å komprimere avfallet på stedet  er et vesentlig bidrag til sirkulærøkonomien. Det blir færre transporter og hentinger fra renovatør, lavere transportkostnader og miljøgevinst i form av redusert utslipp av Co2.

I sortimentet finner du alt fra små emballasje / pappresser til større komprimatorer og andre spesialløsninger for glass, isopor, klær, plast, trevirke mm.

Kontaktskjema
  1. Send inn skjema og vi tar kontakt med deg.

 
Konseptbrosjyre for næringseiendom og offentlig bygg
Vi tilpassee løsnigen sammen med deg slik at du lykkes med kildesroteringen!
Konseptbrosjyre for næringseiendom og offentlig bygg